வ வரிசை - பெண் குழந்தைப் பெயர்கள்தேட‌ல் தொட‌ர்பான தகவ‌ல்க‌ள்:
வ வரிசை - VA Series - பெண் குழந்தைப் பெயர்கள், Female Baby Names, Baby Names, குழந்தைப் பெயர்கள், Tamil Names Book, தமிழ்ப்பெயர்க் கையேடு, names, பெயர்கள், குழந்தைப், பெண், baby, அழகு, வரிசை, ஓரிடம், கொடி, தமிழ்ப்பெயர்க், வலிமை, female, கையேடு, வடிவுக்கிளி , வடிவுக்குயில் , வடிவுக்கனி , வடிவுமகள் , வடிவுக்கலை , வடிவுக்கொடி , வடிவுச்செல்வி , வடிவுநிலா , வடிவுப்பிறை , வடிவுநிலவு , வடிவுநல்லள் , வடிவுக்கரசி , வடிவம்மா , வடமான் , வடமலையள் , வடமலை , வடமலர் , வடமுத்து , வடிவுமங்கை , வடிவு , வடிவழகி , வடிவரசி , வடிவம்மை , வடிவு, வடிவுமான் , வடிவோவியம் , வண்ணக்கடல் , வடிவொளி , வடிவெழிலி , வடிவெழில் , வண்ணக்கதிர் , வண்ணக்கயம் , | , வளப்பரிதி , வளப்பணை , வண்ணப்பூ , வடிவுவாணி , வடிவுவல்லி , வடிவுமாலை , வடமருதம் , வடிவுமலர் , வடிவுமயில் , வடிவுமதி , வடிவுமுகில் , வடிவுமுகிலி , வடிவுமுறுவல் , வடிவுமுல்லை , வடிவுமுத்து , வடிவுமுகை , வடிவுமணி , வடநங்கை , வஞ்சிமான் , வஞ்சிமுகை , வஞ்சிமாலை , வஞ்சிமலர் , வஞ்சிமயில் , வஞ்சிமுத்து , வஞ்சிமுல்லை , வஞ்சியரசி , வஞ்சியழகி , வஞ்சியமுது , வஞ்சியம்மா , வஞ்சியணி , வஞ்சிமதி , வஞ்சிமணி , வஞ்சி , வஞ்சி, book, tamil, series, வஞ்சிக்கனி , வஞ்சிக்கிளி , வஞ்சிநல்லாள் , வஞ்சிக்கொழுந்து , வஞ்சிக்கொடி , வஞ்சிக்குயில் , வஞ்சியழகு , வஞ்சியாள் , வடகாடு , வடகிளி , வடகரை , வடகடல் , ஒருதிசை, வடகுயில் , வடகுன்றம் , வடமங்கை , வடமணி , வடமகள் , வடபாடி , வடசெல்வி , வடக்கு, வஞ்சிவேல் , வஞ்சியெழில் , வஞ்சியெழிலி , வஞ்சியூராள் , வஞ்சியினியாள் , வஞ்சியிடை , வஞ்சியொளி , வஞ்சிவடிவு , வஞ்சிவேரி , வஞ்சிவேரல் , வஞ்சிவேய் , வஞ்சிவிளக்கு , வடமயில் 

ஞாதி்செவிவெகா
 
௰௧ ௰௨ ௰௩
௰௪ ௰௫ ௰௬ ௰௭ ௰௮ ௰௯ ௨௰
௨௧ ௨௨ ௨௩ ௨௪ ௨௫ ௨௬ ௨௭
௨௮ ௨௯ ௩௰ ௩௧