அலை ஒசை - 4.28 நரக வாசல் திறந்தது!


தேட‌ல் தொட‌ர்பான தகவ‌ல்க‌ள்:
அலை ஒசை - 4.28 நரக வாசல் திறந்தது! , சீதா, நான், என்றாள், வந்து, வஸந்தி, அப்பா, மௌல்வி, அந்த, இப்போது, வண்டி, கதவைத், வேண்டும், என்ன, போகிறேன், அம்மா, ரஸியா, கொண்டு, பேகம், நேரம், வந்த, உடனே, நெருங்கி, என்றார், சீதாவின், இவள், ஆமாம், வாசல், சமயம், தான், வந்தது, அவர், நீங்கள், இல்லை, சாகிபு, கூடாது, பின்னால், நானும், சீதாவுக்கு, இந்தப், நீயும், பக்கம், குழந்தை, யார், குழந்தையை, அவள், உனக்கு, கடவுள், கையில், பிடித்துக், ஆச்சு, ஞாபகம், சுவரில், நல்ல, சமயத்தில், சீதாவுக்குத், ரொம்ப, பயங்கரமான, நாம், முன்னால், பாய்ந்து, சமர்த்துக், கண்ணே, தந்தை, தப்பிப், முதலில், சொல்ல, விட்டு, மாதமாக, என்பது, ஊரில், இன்னும், போலும், உடம்பு, கேட்டாள், கீழே, தெரிந்து, தெரியும், இங்கே, ஜன்னல், ஒன்றும், சொல்லப், எதற்காகக், சென்றது, எப்படி, சத்தம், என்றும், நரகத்தில், கொண்டிருந்தது, இந்தக், வெளிச்சத்தில், பூதம், மாதிரி, திறந்தது, உருவம், நாட்கள், சற்று, ஒவ்வொரு, புகையும், நிமிஷம், இந்தச், அந்தச், அவர்களுக்கெல்லாம், வந்தன, எதற்காக, இதெல்லாம், பிற்பாடு, வேலை, துப்பாக்கி, கத்தி, உண்டான, குழப்பமும், காவல், பேரில், இன்னொருவன், தள்ளினார்கள், உள்ள, இருண்ட, மெள்ள, தீயின், சாகிபுவின், திரள், கிளம்பி, மேலே, தென்பட்டது, நடந்தது, முகத்தில், வண்டியை, பாறை, பார்த்தாள், உண்டா, தடவிக், கொண்டிருக்கிறோம், வெளியில், பிரயாணம், செய்து, ஓடுங்கள், நெருப்பு, ஏமாற்றம், வாழ்க்கை, முழுதும், சென்ற, காதல், தோன்றின, அந்தத், ஆயினும், சூரியா, இன்ப, வாழ்வுக்கு, திரும்பி, என்னுடையவள், சிறிது, என்றான், காலால், கேட்டது, முடியும், போலிருக்கிறதே, வெகு, நினைவு, கொடு, பார்க்க, உலகத்தில், எல்லாத், உன்னிடம், அப்போது, நிலைமையில், இனிமேல், தன்னைக், வந்தார்கள், எத்தனை, கட்டி, சம்பவங்கள், நரகத்தைத், பிசாசுகள், அந்தப், எதிர்பார்க்கவில்லை, விட்டோம், இழுத்துக்கொண்டு, சொல்வதை, வீண், பெண்ணே, காப்பாற்ற, கோர்ட்டில், மனிதர், தனக்கு, குரல், ஆக்ரா, மனதில், அமரர், கல்கியின், டார்ச், எனக்குத், வந்தேன், பேய்களும், போகின்றன, உன்னைக், போகிறது, நரகத்தின், நான்தான், அரைமணி, நேரத்தில், செய்யும், முடியாது, கேட்கிற, பாட்டியுடன், மட்டும், பொய், சொல்லுகிறபடி, போகவேண்டும், கால், குழந்தையைத், தட்டி, நின்றார்கள், முன்னாடியே, இருக்கிறேன், வேறு, கொண்டிருந்தன, பிசகு, பெரிய, பாசாங்கு, என்றுதான், சொல்லுகிறேன், காந்தி, மாட்டியிருந்த, யாரும், கொள்ள, எப்படியாவது, செய், பற்றி, பார், நம்பி, புறப்பட, பிறகு, எழுப்பு, தூரத்தில், அங்குமிங்கும், நிமிஷமும், வராது, உருவங்கள், கரிய, திடீரென்று, கூச்சல், சத்தங்கள், பார்த்து

ஞாதி்செவிவெகா
 
௰௧ ௰௨ ௰௩
௰௪ ௰௫ ௰௬ ௰௭ ௰௮ ௰௯ ௨௰
௨௧ ௨௨ ௨௩ ௨௪ ௨௫ ௨௬ ௨௭
௨௮ ௨௯ ௩௰