பொன்னியின் செல்வன் - 5.27. "நில் இங்கே!"


தேட‌ல் தொட‌ர்பான தகவ‌ல்க‌ள்:
பொன்னியின் செல்வன் - 5.27. "நில் இங்கே!", ", அவர், என்ன, இளைய, பழுவேட்டரையர், சின்னப், தெரிந்து, காலாந்தக, அவருடைய, யானைப்பாகன், சிறிது, கொண்டு, இல்லை, அல்லவா, பெரிய, சொல்லி, அந்த, திரும்பிப், மேலும், பற்றி, என்னை, இளவரசர், பெண்ணே, யார், செய்தி, இப்போது, நான், இங்கே, பார்த்தார், நில், காரியம், வந்து, சொல்ல, கூறினார், மந்திரவாதி, ஏதேனும், அரண்மனை, பொன்னியின், மேல், பற்றித், சக்கரவர்த்தியிடம், அல்லது, இன்னும், என்பது, ஒருவேளை, யானை, இந்தப், தங்கள், பழுவூர், விட்டது, முழுவதும், பாதாளச், உன்னை, வந்த, தாங்கள், முடியாத, உண்மையாகவே, தடவை, இரண்டு, அவன், அந்தக், சின்ன, இந்தக், வெளியில், சொல்லிக், தம்மை, இவ்விதம், முடியாது, தமது, தமையனார், என்றார், விடுதலை, என்பதை, கண்டர், செய்து, பெண், அரண்மனைக்குள், செல்வன், பற்றிச், தப்பிச், கோட்டைக்குள்ளேயே, தளபதி, பயம், அபாயம், நேரில், தந்தை, முத்திரை, மோதிரம், இன்னதென்று, வந்திருக்கிறேன், பார்த்து, பிராட்டியின், போகலாம், பிடித்த, பிடித்துக், அவர்களுடைய, நிலா, குரலைக், சென்ற, முன்னொரு, கோட்டைக்குள், தொடர்ந்து, கணத்தில், எண்ணம், போல், முன்னால், வேலை, தோன்றியது, அவனுக்கு, கொண்டும், பாண்டியரின், என்றும், அவள், சூழ்ச்சி, இளவரசரைப், விரும்பவில்லை, சதிகாரர்களால், பிடியை, வந்திருக்கிறானோ, வாசலில், முன், வானதி, உள்ளே, அரண்மனையின், கீழே, பெண்களும், அவருக்கு, விஷயம், இடம், போய்விட்டது, அரைப், ராணி, விட்டான், உன்னோடு, அதைப்பற்றி, வரும், இந்தச், ஒன்றும், அபலைப், அனுப்பியிருப்பாரா, முக்கியமான, அறிந்தால், எனக்கு, அறியாத, ஏதும், தகவல், கொள்ளப், போனீர்கள், தப்பி, சிறைக்குப், அமரர், கல்கியின், சொல்வது, நாங்கள், நீங்கள், ஒற்றனா, ஆதித்த, அறிந்து, அன்று, போனது, செய்தியைச், பாண்டிய, இருக்கிறது, எங்கே, தங்களுக்குச், கடமையை, அலட்சியம், சக்கரவர்த்தியின், மீது, சந்தேகம், அண்ணன், நின்று, கோட்டைக், கொண்டார், சதிகாரர்கள், தாண்டி, புயல், அவனுடைய, சதிகாரன், இன்று, சக்கரவர்த்தியைப், பழிவாங்க, பாண்டியனுடைய, நாட்டுச், தங்களிடம், அனுப்பினார், எடுத்து, ஒருவன், செய்துவிட்டேன், அரண்மனைக்கு, சக்கரவர்த்திக்கு, பார்த்துக், கொண்டால், கடந்து

ஞாதி்செவிவெகா
   
௰௧ ௰௨
௰௩ ௰௪ ௰௫ ௰௬ ௰௭ ௰௮ ௰௯
௨௰ ௨௧ ௨௨ ௨௩ ௨௪ ௨௫ ௨௬
௨௭ ௨௮ ௨௯ ௩௰