பொன்னியின் செல்வன் - 2.50. "ஆபத்துதவிகள்"


தேட‌ல் தொட‌ர்பான தகவ‌ல்க‌ள்:
பொன்னியின் செல்வன் - 2.50. "ஆபத்துதவிகள்", ", வந்தியத்தேவன், என்ன, என்றான், கப்பல், வந்து, அவன், தம்பி, பிறகு, ரவிதாஸன், இந்தக், எப்படி, மூன்று, கொண்டு, எல்லாம், நாம், தேவராளன், அந்தக், கொஞ்சம், எங்களுடன், அந்த, வரையில், இவ்வளவு, எங்கள், முடியாது, காற்று, பெரிய, கப்பலில், கடல், யார், அவனுடைய, தாகம், கொண்டான், கேட்டது, நாங்கள், கேட்டான், இப்போது, நேரம், ஒன்று, இளவரசர், வந்த, அவனை, இருக்கிறது, இன்னும், எவ்வளவு, போயிற்று, வந்தியத்தேவனுடைய, உங்களுடன், அப்படியானால், அப்பனே, வெற்றி, ரவிதாஸனும், அல்லவா, அதிக, ஒருவேளை, பேர், இருவரும், தண்ணீர், சிறிது, எடுத்து, உடனே, கையை, கிடந்த, அப்புறம், காரணம், இல்லை, கடலில், அடியோடு, வந்தது, குதிரைகளை, போட்டு, நின்றுவிட்டது, பார்த்தான், சண்டை, ஒன்றை, வெளியில், நம்பிக்கை, அவ்வளவு, எடுத்துக்கொண்டான், கையில், கொண்டோ, வெகு, மந்திரவாதி, நல்ல, உண்மையில், கத்தி, ஒன்றும், கலபதி, முடியுமா, திரும்பி, நீங்கள், இப்படியே, நான், பொன்னியின், ஆபத்துதவிகள்", முடியவில்லை, பழுவூர், மந்திரம், செல்வன், இங்கே, கத்தியை, சொல்கிறாய், போகிறது, தூங்கிக், எங்கே, வேண்டும், மகாராணி, சத்தம், நாட்டுக்கு, தெரிந்து, கட்டியிருந்த, அவள், பார்ப்போம், அதுவும், போய், செய்ய, ஆகையால், பெற்றார், சொல், அராபியர், வேண்டுமா, இன்று, இருக்கும், அப்போது, சப்தம், முன்னால், நின்று, தஞ்சாவூர், செய்து, இளவரசரின், கொடுக்க, பார்த்து, தெரியாதா, கப்பலைக், நாசம், மற்ற, விழுந்து, சற்று, சொல்லுகிறேன், அவர்களில், உனக்குத், சமுத்திர, இவன், தனக்கு, உங்களுக்கு, மனிதர்களைக், முல்லைத், பார், கப்பலிலிருந்து, அவரைக், சேர்ந்து, இவனிடம், அரபு, சேரமாட்டேன், மேல், காட்டிலும், ராஜனுக்குப், தாக்கிக், தேங்காய், இளநீரை, வாயில், ஒருவன், வந்தான், விழுந்த, அராபியன், படம், தேங்காய்களை, எந்த, அவளை, பெருங்கூச்சல், தாக்கி, உயிர்ப்பிக்க, பாம்பு, பூதம், அருகில், அந்தச், நாளும், அறிந்து, கொல்வது, கட்டை, இவர்களுக்கு, வந்தாய், சபதம், சிரிப்பு, பழிக்குப், கொண்டிருந்த, எங்களையும், அவர்களைத், விழுந்தது, பெண், என்னுடைய, தேவராளனும், வேலை, தன்னால், வரும், மறுபடி, கேட்டார், இருக்க, சுழிக்காற்று, எத்தனை, பற்றிய, போல், பாய்மரங்கள், ஓசையும், குறுக்கு, சீக்கிரத்தில், தாக்கினாலும், உண்டு, கப்பலை, நமக்கு, ஏற்பட்டிருக்கும், கப்பலைத், எழுந்து, அல்லது, விட்டுவிட்டு, போவது, இரவுக்குள், நின்றது, பயன், எண்ணிக், படகில், பார்த்திபேந்திரன், என்றார், பிள்ளை, அவர், கேள், அமரர், கல்கியின், பார்த்ததும், பார்த்திபேந்திரனுக்கு, ஆயினும், எப்படியும், நீர், பார்த்தால், தோன்றியது, எல்லாப், புழுக்கம், முடியாத, அடித்துக், நம்மை, சென்று, தானே, கரையோரம், அதில், தீர்த்துக், அந்தத், தளர்த்தி, விட்டுக்கொண்டான், அச்சமயம், மூலையில், வேண்டியதுதான், திடீரென்று, மாறுதலை, எட்டி, கட்டுக்களை, காலடிச், தடவை, வருஷத்து, இரத்தம், நீதான், பார்த்தோம், ஆயிரம், கேட்கிறாள், வந்தார்கள், கொண்டார்கள், கொல்லுகிறது, அந்தப், நினைத்துக், அன்றிரவு, அராபியர்களும், தன்னை, என்னதான், கண்டு, முரட்டு, எண்ணம், முகமும், இருப்பார்கள், கொண்டிருப்பார்கள், நிலையில், தான், இதிலிருந்து, கொல்ல, செய்யப், நேரமாக, பிரயாணம், நீட்டி, இறுக்கிக், சமயம், உடம்பில், உயிர், அவனுக்குச், பூசாரிணி

ஞாதி்செவிவெகா
   
௰௧ ௰௨
௰௩ ௰௪ ௰௫ ௰௬ ௰௭ ௰௮ ௰௯
௨௰ ௨௧ ௨௨ ௨௩ ௨௪ ௨௫ ௨௬
௨௭ ௨௮ ௨௯ ௩௰