ஒன்பதாம் திருமுறை - திருவிசைப்பா - கருவூர்த்தேவர் அருளிய திருவிசைப்பா
தேட‌ல் தொட‌ர்பான தகவ‌ல்க‌ள்:
ஒன்பதாம் திருமுறை - திருவிசைப்பா - கருவூர்த்தேவர் அருளிய திருவிசைப்பா , கோயில், திரைலோக்கிய, கங்கை, தஞ்சை, தானே, திருச்சிற்றம், திருவளர், பலமே, ளேச்சரத், மணியம், பெரும்பற்றப், புலியூர்த், கொண்டசோ, இராசரா, சுந்தரனே, அரும்பும், சேச்சரத், சாட்டியக், களந்தை, மருவிடம், ஆதித்தேச், கோட்டூர், அடியேன், றாடும், அணிதிகழ், திவர்க்கே, சரமே, முகத்தலை, பலைசெய்கீழ்க், அகத்தமர்ந், பூவணங், இஞ்சிசூழ், வீதிப், கோயில்கொண், டாயே, பலத்துள்நின், பவளவாய், அருளாய், போற்றி, மாலை, பொழிற்கோடைத், இருக்கையில், குடியார், ஒழிவற, திருவிடைமருதே, நடுநல்யா, கெழுகவும், பரமர்தம், திருவிசைப்பா, ஆரணம், அவரிடம், திருவடி, கருவூர், பெருமை, பாவியேன், பவளமே, ஆகில், யகனே, கெழுவுகம், மைந்தன்என், இருந்தஈ, வண்ணம், சனுக்கே, பன்னகா, றிருந்த, மருதே, என்றும், மாடம், எனினும், எனக்கே, பழனம், திருவிடை, புகுந்த, சோதி, மத்தோர், எளிமையை, வளரொளி, திருமுறை, றுளதே, யாகில், இஞ்சிசூழு, முழுவதும், அண்டவா, னவர்கோன், அரிவையர், காண்பான், அருளிய, படர்சடை, மொழுப்பும், அழகிய, கனகம், தெருவில், கருவூர்த்தேவர், பிறைதவழ், மறக்கேன், முறுவல், பரணா, ஒருபால், முடிமேல், திருவாய், முக்கண், தவளமே, நெடுநிலை, இருக்கை, தீந்தமிழ், எங்கும், சடைமேல், நாகம், மணியே, ஒருநாள், அனைய, சிலம்பும், நுண்ணியை, நம்பநின், டிட்ட, தென்னை, அவிர்சடை, என்கொலோ, பட்ட, மூன், எரித்த, கண்டனே, அங்ஙனே, அருள், தமிழ்மாலை, னவனாம், மருமகன், படுகர்த், தண்டலைச், றாயிர, தருளும், அமரர்கள், சிவபுர, நகருள்வீற், அமரனே, கோடி, மண்டலம், நுணிகியுள், கலந்தோன், தூங்கிருள், கலவி, அடிகள், நிறைந்து, கண்டத், செங்கணா, னுடைய, திருக்க, நான், மொழுப்பின், ஏம்பலித், பெரியதொன், பலிதிரி, அறைந்தசொல், மாளிகை, அருவி, குடியார்க், இருந்தவா, அத்தனே, குன்றமே, கீதம், சாலை, மலைமகள், டிருந்த, மழலைச், திருநுதல், கழுத்திலோர், நாற்பெருந், தடந்தோள், களபம், சந்தன, பாடும், மாக்கள், உறைவிடம், போலும், அரியரே, செய்யும், னந்தம், திருமுகம், ஒருவர், அச்சோ, கண்டம், கலையும், குடிமுழு, மகுடம், திருவுடம், வண்டினம், பொறிவரி, இரங்கும், முழவம், பொதிந்த, அரும்பக், என்றால், வளரிளம், ஒன்பதாம், மொழுப்பில், மழைதவழ், களைகணே, என்பெலாம், அடிகள்தம், அலைகடல், கலந், அருள்புரி, மறையவர், புரிசை, உருகும், ஒடுங்கும், இருள்கிழித், அவரிடங், நெஞ்சிடிந், தனியனேன், கனியாய், யினையே, ஆயினும், பொழியும், சிந்தையும், வீணை, தனனே, புகுந்தென், ஆவியுள், விளைந்து, சுடரே, அம்பரா, அனிலமே, எந்தையும், நிறைந்தஒண், ரொளியே, உருகி, அளிக்கும், வினைபடு, மழலையாழ், திருநீறு, கனகமே, மொழிந்த, கோட்டுர், மனங்கலந், கமலமே, பளிங்கின், என்னையாள், விரும்பி, உறையும், இதழும், திலகமும், சேவடி, ஒளியும், சிலம்பொடு, தமருகம், பெருமான், தோழி, விழியும், மெள்ளவே, மைந்தனே, சிவபதம்

ஞாதி்செவிவெகா
     
௰௧
௰௨ ௰௩ ௰௪ ௰௫ ௰௬ ௰௭ ௰௮
௰௯ ௨௰ ௨௧ ௨௨ ௨௩ ௨௪ ௨௫
௨௬ ௨௭ ௨௮