பத்தாம் திருமுறை - திருமந்திரம் - ஐந்தாம் தந்திரம்


தேட‌ல் தொட‌ர்பான தகவ‌ல்க‌ள்:
பத்தாம் திருமுறை - திருமந்திரம் - ஐந்தாம் தந்திரம் , தானே, மாமே, றானே, யாமே, ஞானத்தின், மார்க்கமே, நின்ற, சுத்த, சரியை, சித்தாந்த, வானவர், சாயுச், யோகச், பராபரை, தெளிவறி, சன்மார்க்கத், பூசை, ஞானம், சென்றணு, தனிநா, வாமே, லாமே, னாமே, உள்ளே, வேதாந்த, மார்க்கஞ்சன், விரும்பிநின், சமயமும், மார்க்க, கண்டவர், ஐந்தாம், கண்டங்கள், சைவம், தந்திரம், கண்டோர், தார்களே, கடந்த, அறுசம, எல்லாம், நல்கும், சாதனம், மார்க்கம், உய்ய, கிரியை, நாளும், யாகும், யார்களே, திருவடி, வாறே, சைவஞ், தாகும்இச், திருமுறை, அறநெறி, சாரூபம், குணம்பல, பிறவி, ஞானக், இல்லை, யோகமே, துறைபடிந், தாமே, கன்னித், சோதி, தானவ, சேவடி, ஞானி, வாளர், யாதார், சைவரே, மனிதர், உய்த்த, சுத்தம், அறியவொண், சாதனந், சன்மார்க்க, பின்மார்க்க, யாளனை, தார்க்கும், சமாதியின், நாடி, தில்லை, சன்மார்க்கந், ஒன்பதுங், மாகும், நாடு, பரநெறி, தானென்று, சிவநெறி, சத்தும், ஒருவன், சற்புத்திர, மானது, சற்புத், வந்திப்ப, லாரே, பார்க்குப், யாவது, பிரான்தன்னை, வளங்கனி, தொழுமின், பிரானே, நாடோறும், பாசங், பாரே, திருமந்திரம், சமயம், பேர்நந்தி, அந்நெறி, பத்தாம், புறத்தில்லை, என்பவர்க், குள்ளத்தும், அரநெறி, உரநெறி, அரனெறி, ஆய்ந்தறி, ஆய்ந்தறிந், வையத், ஆதிப், வைத்த, இருந்தழு, புறத்துள்ளன், உள்ளன், சாருதல், குருட்டினை, நீக்கிக், சியமே, சாமீபம், அண்ணலை, சாலோகம், காட்டி, எண்ணில், தலைவன், கருத்தறி, உள்ளத்தும், தனிச்சுடர், யறுக்கும், தாடுங், சித்தும், தெல்லாம், பெருமைத், தோரே, அமரும், சரியாதி, சித்தர், கிரியையோர், தாகிய, ராகுமே, தேடித், போந்து, நீக்கி, மாகுமே, யோகம், யேசென்று, செய்வது, கைதொழு, குரைகழல், றாகிய, சோதனை, அரனை, மற்றுள்ள, திசையும், மாசற்ற, சைவர், நாலேழு, கிளர்ஞான, துன்மார்க்க, சாதன, மாஞ்சுத்த, உபாயமே, சரிதை, சென்று, பாசம், ஐந்தையும், நின்று, இரண்டும், தியாதரர், சாதா, ஊழிதோ, சிந்தை, நாடலே, புண்ணிய, சைவப், ஞானாதி, கிரியையே, ஞானமும், ஞானத்தில், நான்குமா, நாதாந்தங், யகன்நந்தி, கண்டுளோர், யாதவர், தார்க்கு, சேர்ந்துய்ய, தெய்வச், வகுத்த, குருநெறி, ஒன்றுண்டு, நன்முத்தி, மிக்க, றேசெயில், றேசெயின், விண்ணவ, நாதாந்த, தேனே, பாசப், நீங்கா, வழித்தலைச், காணில், மாதவர், சமயமே, விசேடமே, வாணமே, நடுக்கற்ற, விட்ட, எத்தனை, தேவர்கள், நீக்கிப்

ஞாதி்செவிவெகா
         
௰௧ ௰௨ ௰௩ ௰௪ ௰௫ ௰௬
௰௭ ௰௮ ௰௯ ௨௰ ௨௧ ௨௨ ௨௩
௨௪ ௨௫ ௨௬ ௨௭ ௨௮ ௨௯ ௩௰
௩௧