பத்தாம் திருமுறை - திருமந்திரம் - இரண்டாந் தந்திரம்


தேட‌ல் தொட‌ர்பான தகவ‌ல்க‌ள்:
பத்தாம் திருமுறை - திருமந்திரம் - இரண்டாந் தந்திரம் , தானே, றானே, மாமே, காரம், அப்பரி, அதோமுகம், கேழும், யானே, மேஉல, சத்தி, ஈசன், செய்து, நாடி, உண்மையே, ஆதிப், தேனே, காரமும், றாரே, மாதா, வாயு, நந்தி, சோதி, செய்யும், உள்ளே, கலந்தது, படைத்துடை, வாமே, தேவர்கள், எல்லாம், அங்கி, எங்கும், வைத்தசங், மாய்நிற்குந், மாமணி, பாய்கின்ற, தாமே, கபாலமும், ஒருவனு, புகுந்துநின், புகுந்தறி, யாரே, பதஞ்செய்யும், கொளுவி, ஓராய, வானவர், உகந்துநின், புவனம், உள்ளுறு, கூறது, முன்னே, கொடுத்தனன், யாலே, தந்திரம், உய்த்தசங், அண்ணல், அளியார், விஞ்ஞானர், வானோர், தானொரு, சுத்தசங், நித்தசங், தான்பல, துள்ளே, ஆண்டான், பிறவி, குழவியும், உலகம், இரண்டாந், கண்ணுதல், வாறே, றேபடைத், வாறும், சுட்டது, தீசன், திருமுறை, மாகிநின், படைத்தனன், எலும்புங், உதரம், அண்டத், விஞ்ஞான, தானும், தேவரும், வானே, யாமே, நிந்தை, வேள்வியை, நீரது, தாங்கிநின், மாய்நிற்கும், ஒருவனை, சீவன், உடம்பில், ஒன்பது, காலத்து, அவனே, தேவர், ஆதியை, மேலயன், மலர்மிசை, செய்தவர், இறையவன், வாரே, பிரமற்கும், அங்கிசெய், நாடும், புகுந்த, துன்புறு, ஞானத்துச், ஆக்குகின், தேவரை, காலத், சீவனும், பார்மிசை, மறையவன், யாதே, படைத்த, பாசத், இன்பம், 1நீங்கா, தொருவனை, கேவலம், அருள், நீவுதல், ஒன்றுண்டு, செய்த, தீசனை, உயிர்நிலை, காயப்பை, கட்டி, காணுமே, ஒருவனே, உண்ணின்ற, ஆண்பெண், நின்றருள், செய்திடு, யான்பல, பாய்ந்தபின், தறிந்தன்பு, ஆகுமே, உள்ளத்தின், தோன்றும், வேதிய, அறிவார், யோனே, பேர்நந்தி, துவமாமே, சிவதத், ஈந்தால், போகமும், காவலன், தாருயிர், ஆணையே, பூசைகள், கைப்பட்ட, பீடமும், அடியவர், உடையான், யானும், ஞானியை, அடியார், மாய்வர், ஞானம், மேனி, பெற்றிருந், உற்றிருந், சுணங்கனாய்ப், ஓரெழுத்து, சேணுயர், அஞ்ஞானர், தோன்றிய, புகுந்து, வாகுமே, ஆங்கே, கலசம், பிறந்து, கேவல, கலந்த, யோனி, லிங்கம், ஒழிந்த, வாய்தலும், றானாகும், எதிர்க்கில், பசுபாசம், தில்லை, வந்திடும், கோள்வளை, காக்கை, அதற்கது, தஞ்ஞானர், திருவரு, கொண்ட, கொண்டநல், குதஞ்செய்யும், மாண்பது, பாரினில், பாய்ந்திடும், இரண்டாம், வாகில், உருவம், கோடுயிர், சக்கரந், தாமோ, தக்கன்றன், வாயுக், னாலே, நானே, ராபதி, கமலத், இறைவன், பொல்லா, ஒருவனும், கருத்தறி, ளாரே, சமைக்கவல், உயிராய், இருவர், பராபரன், ஆள்கொடுத், பேதித்து, பிறத்தலால், கலந்துள், வாதித்த, கூடலு, கனஞ்செய், மாறே, ணாதே, தானக், திருந்த, தலைவனும், சதுமுகன், அமரர், செவிமந், காலனைக், துவாரத்து, பொருந்தி, இலிங்க, நின்று, பிரானை, வேள்வியுள், உள்ளத், திருமந்திரம், பத்தாம், உதயஞ்செய், அசுரன், டானே, தங்கும், பரிசறி, இருவரும், அருள்புரிந், எந்தை, அலந்திருந், றமரர், லோரே, சென்று, போதே, வேள்வி, நீங்கா, வாள்கொடுத், தெல்லாம், ஒருங்கிய, தக்கன், நாதம், வளர்ந்திடும், உடல்உயிர், திசைஎட்டுஞ், குணஞ்செய்த, மாநந்தி, ளேநின்று, ஊடும், தேடுந், நின்றானே, மன்றது, மாலவன், என்றிவ, இசைந்திருந், கூடிய, கேழுந், வழக்கமும், நான்அறிந், வனைவான், காலமும், லானே, பல்லுயிர், கூடி, ஓங்கி, காலந், உலப்பிலி, உடலுயிர், தேவரு, தத்துவ, உலகில், தலைவனு, அரந்திரு, சென்றங், அன்பிற், படைக்கும், நின்ற, எட்டுத், ஆகின்ற, ராக்கும், தன்னொடும், காரணன், ஒருவன், கலந்து, ஒருத்தி, புண்ணியன், நீரிடை, பாதம், மேனியன், போகின்ற, வாரணி, ஆகாயம், நின்றது, தானாய், மகேசுரன், நிறைந்த, சதாசிவ, மாதி, ஆணவம், காரிய, மாயாள், மூன்று, துற்ற, எட்டும்

ஞாதி்செவிவெகா
         
௰௧ ௰௨ ௰௩ ௰௪ ௰௫ ௰௬
௰௭ ௰௮ ௰௯ ௨௰ ௨௧ ௨௨ ௨௩
௨௪ ௨௫ ௨௬ ௨௭ ௨௮ ௨௯ ௩௰
௩௧