பன்னிரண்டாம் திருமுறை - பெரிய புராணம் - 7.04. கழற்றி அறிவார் நாயனார் புராணம்


தேட‌ல் தொட‌ர்பான தகவ‌ல்க‌ள்:
பன்னிரண்டாம் திருமுறை - பெரிய புராணம் - 7.04. கழற்றி அறிவார் நாயனார் புராணம் , கொண்டு, உடன், பணிந்து, திரு, சேரர், தொழுது, இறைஞ்சி, முன், எழுந்து, சென்று, பொன், எல்லாம், அணைந்தார், வந்து, பெரும், எதிர், அருள், தாம், பெருமான், எங்கும், கோயில், வலம், மேல், நின்று, நாள், வன்தொண்டர், ஆரூரர், போந்து, நீர், வணங்கி, அமுது, கழல், நம்பி, அருளி, அருளால், தொண்டர், வீழ்ந்து, பரவையார், கடந்து, பெருமாள், அவர், அரசு, செய்து, அருள, கண்டு, திருவாரூர், தாமும், இருந்தார், மாளிகை, மகிழ்ந்து, மலிந்த, போற்றி, கொள், எடுத்து, ஆடல், முடியார், மதுரை, கடல், மிசை, அமர்ந்து, பெருகும், நேர், மலர், அணைந்து, புறத்து, இறைவர், அங்கு, எய்தி, நிறை, அருளும், செம்பொன், மேவும், தமிழ், அமர்ந்த, காதல், இனிது, பேர், தமக்கு, வேந்தர், விரும்பும், சிந்தை, ஒன்றும், மாலை, என்ன, பாதம், போல், பெருமை, வரும், உதியர், அரசர், ஆடும், உடனே, அளித்த, நகர், சேரமான், இடங்கள், நாட்டு, போய், தொறும், ஏத்தி, வாயில், பிரான், அணைய, எனப், புகுந்து, புக்கு, வென்றி, முன்பு, நீடு, உரிமை, இவர், மொழிந்தார், புக்கார், வணங்கிப், நெடும், அங்கண், பரவும், சடையார், நாடு, எல்லை, விளங்கும், விரைந்து, தாழ்ந்து, பொன்னி, எலாம், மணிப்பூண், கொண்ட, எழுந்தார், பாடி, மிக்க, பின், மூதூர், எனும், மேன்மை, புனல், செய், சூழ், விடை, முறை, நினைந்து, அறிவார், புராணம், தங்கள், நாவலர், மதில், கொண்டார், நிறைந்த, தோழர், இறைஞ்ச, பரமர், சிலம்பின், அருளிக், மாளிகையில், பணிந்தார், கங்கை, அணைவார், ஐயாறு, அடியேன், பிரானும், வேறு, அன்பால், பூண், இசைந்தார், பெரு, பெருமானார், நெறி, பயில், உம்பர், என்னும், மன்னும், செய்த, சோலை, சொல், தலைமேல், பலகால், ஒருவர், சேரலனார், மனம், வருக்கம், அளவில், இருந்த, இன்பம், புனித, பூசனைகள், உடைய, புகுந்தார், பாணனார், அன்று, விரவு, பைம், கொள்ள, செல்வம், திருவஞ்சைக், எனக், முதல்வர், அமைச்சர், மருவிய, பெற்று, வழியில், திருப்பதிகம், நிலைமை, யானை, பலவும், புனிதர், புறம், அமைச்சர்க்கு, வேண்டும், நாளில், எய்த, அஞ்சலி, இறைஞ்சிப், பால், மருங்கு, அணிந்தார், நீடும், அன்பின், பரிசனங்கள், விருப்பால், பெருமானும், இங்கு, சார்ந்து, திருமுகம், அருளினால், எழும், எனக்கு, பதியில், தனங்கள், பாடல், தேவர், காலம், கொற்றக், நிழல், முதலாம், என்பார், இன்ப, பொருவில், நீள், திருமுறை, பரப்பு, பரிசு, மந்திரிகள், பைம்பொன், அவரும், கூத்து, உணர்வால், பொலியும், என்றார், பரந்து, நாயனார், குவித்து, ஏத்த, பரவி, செண்டும், திருத், ஏறித், கழற்றி, கருணை, பூசை, அருளிப், உரிமைச், பயிலும், பண்டாரம், உமது, இசைப், மாளிகையின், கேட்டு, காதலுடன், ஆரூர், திருமா, பதிகள், மன்றில், மங்கலம், மகிழ்ச்சி, பெருகு, மகிழும், அமர், நலம், வெம், பொதி, குறை, செழியர், முதலான, பொங்கு, வீதி, வேந்தருடன், கோவை, மலரும், பணிகள், திருப், புரிவார், திருத்தொண்டர், அருளிச், அப்பதியில், இறைஞ்சிச், விளக்கும், விளங்கு, எடுத்துப், வைத்து, நீக்கி, முடி, நாளும், வேண்டுவன, அளித்தார், பார், கூத்தர், பண்ணும், அமர்கின்றார், சிலை, இனிய, தம்மை, வெண், உயிர், செம், கோயிலினுள், இடம், நெறியின், மன்னு, இறைஞ்சித், செஞ்சடையார், மன்னிய, குளிர், எடுத்த, ஆலவாய், நிலை, வணங்கிச், ஏற்ற, வெள்ளம், மலர்க், திங்கள், களத்து, இருப்பக், பெருகத், காரோணம், தம்பிரானைப், விருப்பின், பணிந்த, திகழும், ஞானப், விரவும், இரவும், பகலும், அருளித், தழுவ, ஆர்வத்தொடு, நங்கை, பொங்கும், மாலைகளும், சோதி, மணிக், அவரைத், கண்ட, மகிழ்வு, கலந்த, முனைப்பாடி, மீது, இன்று, இடைக், கானப், மலர்ப், மிடற்றாரை, திருச்சுழியல், மொழிந்து, புனைவார், பாடினார், தாளை, பெறுவது, தமைக், அகன்று, பாம்பு, புரம், எரித்தார், கண்டர், விரை, மேவினார், பாடுவார், தமைப், இராமேச்சரத்து, பிறவும், இருவரும், நன்னாட்டு, பரவினார், ஏத்திச், பின்பு, நெடுந்தோள், அரங்கு, ஞாங்கர், கொங்கு, வாங்கி, ஆளும், பூண்டி, மன்னவனார், அன்றினார், பிரிவு, மணல், நடுவு, தம்பிரான், நங்கள், பொழுது, மிகு, நாதர், அருளத், திருக், நண்ணி, மேல்பால், அழைத்து, கரையில், முன்றில், இசையில், அமர்ந்தார், செல்வத், வணங்க, அடைந்தார், கழறிற்றறிவார், வில், வெற்பு, மருவும், இவ்வாறு, சேவித்து, பெருமானை, திருமுடியில், நீறு, அதன்பின், நீண்ட, சமைத்து, இயல்பின், வெவ்வேறு, மீண்டும், ஒக்க, பஞ்ச, மதச், கலவை, சிறப்பத், நாட்டுத், நினைந்தார், புகழ்ச், கொன்றையார், புனைந்து, கோடித்து, அரனார், உறையும், வளம், மாடு, சாத்தித், முனைப்பாடித், பெருக, அயல், கோடிக், மலர்த்தாள், இருவர், பிரியாச், தம்மைப், சிவக், மறைக்காட்டு, குழகர், நஞ்சு, திளைத்து, பதிகத், கோதில், நிதியின், பொலிந்த, அடியார், வண்ணான், கும்ப, தம்பிரானார், வேடம், சிறந்த, எனச், தொழுதார், காதலினால், இழிந்து, அறிந்து, மகிழ், யாரும், செய்தார், அரவும், என்பும், இல்லாத், தாவில், உலகுக்கு, தாள், ஆகும், மன்னர்க்கு, மன்னர், திருத்தொண்டு, அன்பில், கூடும், திருப்பாதம், எனத், அர்ச்சனை, குலப், செழும், மணித், சாந்தம், தாமம், தேடும், மறைகள், கொடி, மணிப், களிறு, சென்னி, சாமரை, வீற்று, நீற்று, அலகில், நீதி, உலகு, அன்பு, தொண்டுக்கு, நிரை, தடம், நின்ற, தக்க, மரபின், திறம், கழலே, நெருங்க, மாரி, நகரம், நெருங்கும், மனைகள், நாட்டுப், சிறப்பின், பெரிய, பன்னிரண்டாம், தான், இருந்து, முழவின், மென், கன்று, புரியும், மேவிய, தொழில், தவம், தாரின், குடை, செங்கோல், வந்த, நூல், போற்றிப், வாய்மை, முறைமையால், தெளிந்த, நெடுமால், ஒழுகும், கொணர்ந்து, நிலவு, இயல்பும், களத்தில், சாத்த, இட்டு, ஒருமை, உள்ள, சாத்தி, உறச், அமுதும், நம்பர், வீரர், நிலவும், மறவர், வேல், அடைய, நிரந்து, போவார், சென்றனவால், விரவிப், அசைவில், அயில், பயணம், பொழுதில், நீடப், திருச்சிலம்பின், தேன், சேர், அடியார்க்கு, சேரலன், நயந்தார், விரும்பி, இல்லா, சிவன், கானும், நிலத்து, முன்னர், மகிழ, அந்தணாளர், திருச்சிற்றம்பலம், இன்பப், எழுந்த, பொழியும், பருவ, காட்ட, மகிழ்ச்சியினால், தில்லை, மேவிப், சுரமும், கான், தோறும், செல்கின்றார், பொன்னித், வந்தார், நடம், மருவு, எய்திப், ஒழியா, உளம், கொடுங், பத்திரனார், தாழாது, கதிர், கோளூர், தன்னில், பொழி, கேட்ட, அறிவித்தார், மங்குல், எப்பொழுதும், இரவு, திருந்து, பொழிந்து, இம்பர், இன்புற்று, உரிய, எழில், நன்மை, பத்திரனார்க்கு, பன்னும், பாண்டி, உருகும், விடையார், கைக், மௌலிச், அரசும், மற்று, அஞ்சி, நிறையும், பான்மை, நகரின், சிறக்கும், பிறை, நிரந்த, பரந்த, வகையில், பரிவில், மார்பில், கண்ணீர், சுற்றம், கொடு, சீர், ஏற்றிக், தங்கும், செய்வார், கேட்பித்தார்

ஞாதி்செவிவெகா
         
௰௧ ௰௨ ௰௩ ௰௪ ௰௫ ௰௬
௰௭ ௰௮ ௰௯ ௨௰ ௨௧ ௨௨ ௨௩
௨௪ ௨௫ ௨௬ ௨௭ ௨௮ ௨௯ ௩௰
௩௧