பன்னிரண்டாம் திருமுறை - பெரிய புராணம் - 6.02. ஏயர்கோன் கலிக்காம நாயனார் புராணம்


தேட‌ல் தொட‌ர்பான தகவ‌ல்க‌ள்:
பன்னிரண்டாம் திருமுறை - பெரிய புராணம் - 6.02. ஏயர்கோன் கலிக்காம நாயனார் புராணம் , திரு, தொண்டர், பணிந்து, உடன், அருள், முன், தொழுது, கொண்டு, சென்று, வந்து, அங்கு, இறைஞ்சி, எழுந்து, பொன், எதிர், தாம், பதிகம், நின்று, அணைந்தார், நம்பி, வணங்கி, காதல், அருளி, போந்து, மேல், பெருமான், அவர், எடுத்து, நாள், அணைந்து, பரவையார், கோயில், நீர், இங்கு, அருளும், திருப், போற்றி, பெரும், மகிழ்ந்து, அருளால், முன்பு, பால், புறம், போய், ஏத்தி, வலம், யான், திருக், அருளிச், பலவும், பாடி, எல்லாம், மருங்கு, கழல், அன்பர், செய்ய, எய்தி, தம்மை, நெல், முடியார், ஆரூரர், நோக்கி, கண்டு, திருவாரூர், வரும், இனிது, சடையார், திருப்பதிகம், தாழ்ந்து, தேவர், என்றார், செய்து, அருள, வாயில், என்ன, மாளிகை, எனும், செய்த, புகுந்து, மலர், வெண், திருத், நீடு, பரவி, இன்று, அமர்ந்து, வீழ்ந்து, சங்கிலியார், பதிகள், சிந்தை, பின், பாதம், நினைந்து, தமிழ், பொங்கு, மிக்க, அன்று, தாள், இறைவர், அரிய, கொள், புக்கு, கொண்ட, எய்த, மன்னும், அன்பு, வேண்டும், மனம், செம், திங்கள், அடைந்தார், போல், என்னும், இருந்தார், பரமர், வணங்கிப், மெய், வளர், தம்பிரான், இருந்து, நாதர், ஏயர், வீதி, எனப், புரி, நங்கை, பெருகும், இவர், எய்தினார், சேர், பெரு, உய்ய, நிறை, கேட்டு, எனத், சூழ், பரவை, என்பார், நேர், ஆரூர், பிரானார், மின், தமக்கு, மென், மணம், அடியேன், அருகு, நான், இருந்த, பெற்று, மலர்ச், பின்னும், முதல்வர், உடைய, செயல், மாலை, இறைஞ்சிப், நீங்கி, சொல், துயில், திறம், நிறைந்த, எனக், நாவலூர், எலாம், விடையார், பாங்கு, நீடிய, மலர்க், பெருகு, உலகு, கொடு, பள்ளி, வீழ்ந்தார், அடியார், உள்ளம், பிரான், விழுந்து, அறிய, தன்னை, அளவு, அன்றி, அவள், மருவும், வந்த, மகிழ்ச்சி, அமர்ந்த, உணர்ந்து, அயனும், பாடிப், போது, நகர், ஒற்றியூர், தாமும், மேவும், செழும், பொழுது, சீர், உணர்வு, மிகப், திருத்தொண்டர், கோலம், அணிந்த, கோயிலின், புகுந்தார், நின்ற, சார்ந்து, காலம், ஆர்வம், அமுது, நயந்து, கீழ், இடம், தம்மைக், உயிர், மீண்டும், வணங்கினார், என்னை, தொண்டருடன், எழுந்த, முகம், நம்பர், பொருள், தங்கு, ஆகில், செய், கொன்றை, பரவிப், வளம், கங்கை, தன்மை, அன்பால், சூலை, நிறைந்து, மொழிந்து, அண்டர், வாழ், ஒன்று, மற்று, குறை, புரிவார், தான், ஒருவர், மாடம், அளித்து, நறும், சேவடி, வேறு, நாளில், போற்ற, நிகழ், தமைப், தம்பால், புகழ், பெருக, மகிழ், மாளிகையில், ஆகும், இவள், சூழ்ந்த, அவரும், பாகர், திரை, அருளின், இறைஞ்சிக், ஒன்றும், எய்திய, தரும், அன்பில், புளகம், பொழிந்து, பேர், எழும், அதற்கு, பாடினார், அருளித், ஆடல், நிலை, எண்ணில், புறத்து, நீடும், அளவில், சென்றார், தோழர், கொள்ள, நுதலார், மங்கை, கன்னி, அறிந்து, அடிகள், நின்றார், நன்று, கொடுத்து, எடுத்த, மாற்றம், அதிசயம், செய்தார், எனக்கு, வருவார், பூங்கோயில், புடை, தடம், அங்கண், மேவி, புராணம், உமக்கு, மீண்டு, ஏத்துவார், பரிசு, பெருமை, பெற்ற, பொதி, செய்யும், மேவிய, இன்பம், வேண்டி, தொறும், ஏதம், உற்ற, கண்கள், புறம்பு, எய்தித், நிலவு, புக்கார், அடிமை, பாடியே, செய்வது, கண்ட, தேன், அடைந்து, பெற்றுப், உடையார், இசைத், மகிழ்ந்த, ஆளும், செய்கை, முது, பிறவும், கண்டர், போய்த், முனிவர், ஒற்றி, கருணை, கொள்வார், மேனி, உரைப்பார், அன்றே, சபதம், பதியில், வன்தொண்டர், செல்ல, என்னே, சாத்தி, செய்வார், மாரி, என்னக், எங்கும், அதனில், நெறி, சேர்ந்து, மன்னர், புனல், இடர், உறுதி, திகழ், அமர்வார், பெரிய, ஆனார், அளித்த, அணைவார், துயர், தொடை, மாலும், என்றே, எய்தும், விருப்பில், எழுவார், சாரும், கடல், கருத்து, நாயனார், நடம், அருளினால், கோபுரம், அண்ணலார், மார்பர், பகல், அழிவார், வரவு, அணிந்தார், போற்றிப், அனைய, வினை, இன்னம், வெண்ணெய், கூடலை, மாதர், முறை, இசைத்தார், செய்தீர், கடந்து, முறுவல், பெருமானார், வணங்கிக், சோலை, அமரும், உண்ணிறைந்த, காதலினால், விருப்பால், ஐயர், புரியும், வைகி, நாடு, வேட்கை, என்றும், எழுத்து, கின்றார், தூது, இறைஞ்சிச், சோறு, அதனைக், விட்டு, மதில், நிலைமை, தொழில், அங்குத், உம்பர், நீறு, மிசை, ஈசர், மெய்ப், பயம், முன்னம், ஆரும், குழலார், தந்தையார், பண்டு, வார்த்தை, பாடித், குளிர், மதுர, பரவித், கேட்ட, அருளாலே, அவர்க்கு, வாழும், விமலர், போய்ப், விட்டார், தொண்டு, எடுத்துப், எம்பிரான், புரிந்த, ஞாலம், அலங்கரித்து, முலையார், ஏயர்கோன், மன்னிய, ஏற்ற, நாம், கருத்தில், நலம், தீபம், எய்தப், தங்கும், இசையும், நிகழ்ந்த, கூடப், ஒழிந்து, ஆடிப், வென்றி, அணைந்த, நண்பர், பணிவார், போந்தார், பிறை, சேவடிக், தொடர, எண்ணிறைந்த, விருப்பினொடும், மன்னு, நாட்டு, காஞ்சி, பாதி, நூல், காட்சி, தொடர், வாழ்வார், குலவு, எல்லை, அளித்தார், நெஞ்சில், வார், புணர்ந்த, மகிழும், அணைய, புக்குப், பரவும், உற்றார், சிறப்பித்து, வைத்து, எழில், மங்கல, தொடும், ஓங்கு, பரம், புலவி, துணிந்து, கண்ணீர், அருளிப், முழுதும், சார்ந்தார், நாண், சூழ்வன, மலர்த், புனிதர், விருப்பின், புனையும், சென்னி, நண்ணி, விரவு, பெற்றார், புகழ்த், செங்கண், குளத்தில், ஏத்திப், அஞ்சு, திருமுறை, பொங்கிய, கமலச், பொன்னி, ஈங்கு, விரைந்து, வெள்ளம், உள்ளார், திருவொற்றியூரில், விளம்புவார், திருந்து, அனையார், இருவரும், கண்டவர்கள், முறைமை, வண்டறை, கொல், கார், சாத்தும், ஆகிக், விரவிய, விதியால், தையலார், புனைந்தார், விரும்பு, அறியா, உடையவர், தாரும், நல்லூரில், ஆண்ட, ஆங்கு, நீங்க, உண்டு, செப்பி, தோறும், விரும்பி, மால், இடையார், நிலவும், மல்கு, அஞ்சி, பொழில், பெருமானைத், திருமுன், மூவாத, போதப், நமக்கு, தாவாத, விரை, வீதியினில், கூர், எயில், ஒன்றிய, விடை, நண்ணும், அகன்று, கோனார், பார்த்து, வருந்தி, கரந்தார், புனித, ஒலிப்ப, தோன்ற, மயிர், கலிக்காம, இப்பொழுதே, அரவு, மன்னவனார், பொருந்த, கொள்ளப், போவார், செல்வம், வயல், சிவனார், முன்றில், பான்மை, செல்வார், தானங்கள், இம்பர், நின்றவர், கும்பிட்டு, பின்பு, தொழப், பாடல், எடுத்தே, ஆண்டவர், ஆதரவால், மலர்ப், உரைத்து, தில்லை, மன்றுள், இன்ப, யார், பொங்கத், வம்பு, மலரும், ஆட்கொண்ட, இருக்கும், என்னத், உள்ளோர், கூத்து, ஆடிய, போம், மெய்த், தலைமேல், ஓங்கும், விடம், வண்ணம், இளம், வேதியர், யாற்றூர், அறியும், போந்த, விருப்பினேடும், அறாதன, குன்றில், ஆடும், எனச், செம்மை, அன்பின், மருவு, பாவியேன், மயங்கி, போதில், தொண்டர்க்கு, ஒழிய, நினைந்த, துதித்து, நிறையும், நின்றும், கண்ணிறைந்த, புற்றிடங்கொண்டு, ஏவப், சொல்லுவார், மலர்த்தாள், அருளிக், அழகர், மீண்டார், இரவு, கொண்டார், நினைந்தே, அறிவு, முனைப், அந்தண், மகிழ, உவந்து, மற்றவர், சிலை, வீழி, வெம்மை, மேரு, செம்பொன், ஏத்த, உறையும், மகிழ்க், சென்னியில், மீளவும், பிரியாது, கைக், புரிநூல், அன்பொடு, செய்தால், அடித், தாங்கி, குழல், அதன்பின், இன்புற்று, விண்ணப்பம், கண்டவர், புகழ்ப், தேவாசிரியன், கோதில், காதலால், குன்று, சூழ்ந்து, தன்பால், வேண்டிக், செற்றம், புகப், கோயிலினை, பிறபதியும், காணும், நீங்காத, நீரே, வந்தார், எதிரே, கொள்க, மணிப், அவ்விரவு, மாளிகையின், அருளினார், நெடும், எந்தை, காட்ட, பிழை, சாந்து, பிணி, காலை, மார்பின், புனை, மணியாரம், கூரப், பணிந்தார், போற்றிக், பாவை, செல்வத், பலர், பட்ட, மீது, இருந்தீர், அயர்வார், அன்பருடன், வல்ல, கருணையினால், இசையின், பெருமானை, புடைவலம், தமிழால், உருகும், உள்புக்கு, மன்றல், கொம்மை, தென், மான், வள்ளலார், புனைந்து, அகல்வார், உண்ட, தம்பிரானார், தலைவர், கங்குல், நல்லூர், ஆண்டு, புத்தூர், இசையால், என்பால், திருவா, மலர்ந்து, பிரானே, நாயகர், மணித், வருந்த, கொள்கின்றார், காமக், முன்தோன்றக், இதழி, முடியாரைப், தாழ்ந்த, உறைந்தேகி, வணங்கிப்போய், சிலம்பு, வணங்குவார், காண்கின்றார், புரிந்து, உள்ளணைந்து, மறையவர், அருளாய், பாகம், பன்னும், மாறாது, விண்ணவர், திருநாவலூராளி, வாழ்ந்த, நோக்கு, ஒன்றால், பேணி, தூதர், சங்கிலியை, இரும், கெட்டேன், ஆதலால், ஆமாத்தூர், வீதியில், காதலுடன், மலையாள், வாய், கூப்பி, நெருங்கு, வேணி, அரத், நீண்ட, பரிசனம், உயர்த்தார், பொருவரும், பரவியே, பரவசமாய், ஒழிக, நுதலாரும், தொடர்ந்து, பண்ணிறைந்த, வணங்க, ஒண்ணா, கொடி, தூபம், மறவாது, தீர்க்க, விரும்பும், இதனுக்கு, வளரும், மின்னார், வருத்தம், கண்களால், ஆரத், பார், திருத்தினை, மிகும், அயர்வு, தளர்வார், சடையீர், பவளச், சிவக், பருகா, கோபுரத்தை, ஒழியாது, முடியும், அழுந்தும், உலகம், புவனம், பரிசனங்கள், உறங்கும், தீர்வு, பொங்கி, மாந்தர், கரந்து, பின்னை, அனையாள், நாமம், தன்னைக், மனத்தர், தவத்தால், அளிக்கும், திருவாயில், மேவிப், வேண்டுவார், மீள்வார், உருகக், சீலம், முனைப்பாடி, தாழ்ந்தார், நீக்கி, முதலாய், சுரும்பு, கோனும், புரவலனார், புணர்க்க, கூடிய, அமுதைக், செல்லும், குலம், பொலம், சிலர், மூவுலகும், கேட்டுப், நாகத்து, இடங்கள், அணையத், அவர்பால், பிரிந்து, கச்சூர், அழியும், மணிப்பூண், பதியின், வருந்து, அருளது, வேல், கீழ்க், விளையாட்டு, செய்யக், கண்ணார், சங்கிலி, என்னாம், செயலே, குறித்த, ஒருவர்க்கு, திருமுன்பு, போதா, குணங்கள், ஏற்கும், தனைப், வேந்தர், தவம், நீங்கு, பரவிக், கனவில், கயிலை, அறியாதே, அறியாது, அமையும், கொம்பு, புவி, மொழிவார், ஆகத், முன்னை, தவத்துச், வாய்மை, நம்மை, போதுவீர், சந்த, அவனை, அவனி, மின்னும், ஏவும், இசையாது, ஆரூரருக்கு, மருண்டார், விதி, நிலைமையினால், உரியேன், நல்கி, ஒருவன், முலை, தீது, கூறும், இம்பரின், அதிசயமும், மற்ற, மொழிந்த, நடுக்கம், தயங்கு, பொழுதின், அவளை, களித்து, இவ்விரவே, வருவது, விழுந்தார், தோழனார், சங்கிலியாரும், வந்தது, உனக்கு, உற்றது, உள்ள, உள்ளத்தினர், செய்வான், விளக்கு, பற்றி, ஏசறவால், நீர்த், செல்லப், காரியம், நெடிது, தாரை, உறவு, முகில், தோய், பதியோர், களைந்து, ஏவலாலே, இடுக்கண், தாங்கற்கு, உணர்வார், கண்ணப்பர், பின்னல், வெம், போனார், மீளா, மகிழ்து, தழுவக், முல்லை, ஏதிலார், தொண்டர்கள், அமர்கின்றார், காட்டூரில், தன்னுள், சூலையும், துயர்க், சொல்லி, பேறு, மருந்தை, நல்ல, மற்றவன், விடங்கப், பூண், கூனல், தார், நுதல், செற்ற, மொழி, உயிர்த்து, குறுகி, யாமத்து, நீங்கல், புரங்கள், சொன்ன, காணாது, வானில், குவித்த, கொள்ளச், துறை, கோயிலுள், எனைப், சிவலோகம், சுற்றத், வெகுளி, நாதரும், நினைந்தார், வாழ்ந்து, வெம்புறு, குடம், வம்பலர், வீழும், சோதி, தந்தை, கணம், பரந்த, கன்னியார், பதியும், இடையே, பாட்டு, பெருமைத், திருவாரூர்ப், களும், சம்பந்தர், எடுத்துத், இடைச், இசைபாடி, இறைஞ்சினார், கண்டேன், உற்று, பங்குனி, இருப்ப, முடிமேல், வெயில், தொண்டர்களும், அயல், சிறிது, திருப்புகலூர், பணிய, இறைஞ்சித், பதிக, காப்பு, திருக்கடைக், ஏந்தி, பள்ளித், புணைந்தார், மனையில், ஏய்ந்த, கர்ப்பூரம், சேறு, தோய்ந்த, நெய், பசும், ஓதம், தமையும், கொழு, உச்சி, எடுத்துக், உரிமை, படியே, எனக்குத், மக்கள், ஆகக், கடிசேர், அளிக்க, துணை, உணர்ந்தார், மையினில், திருச், ஏத்தித், போற்றிசைத்து, வெள்ளக், செழு, கரைப், பணிகின்றார், பரவிய, செஞ்சொல், கொள்ளும், துறையில், விளங்கும், மலியும், மறையோர், உமையாள், விளம்பினார், திருவின், அரனார், சிறப்பித்துத், தயங்கும், பொன்னித், மலர்கள், அறுக்கும், பந்தம், போந்தே, நதியும், பனையூர், வல்லார், கடைக், புகழ்ந்து, வெற்றி, முகை, புக்குக், மண்டு, அணிய, பெருமாள், தோரணம், மற்றவரும், மிழலை, முந்தை, மல்க, ஈண்டி, காவலனார், போய்ச், வைகிய, மேம், மதச், அகிலின், எடுக்க, நிலத்து, துன்று, அங்கணர், ஆரூரன், ஆற்ற, அமுதாக, அன்பினால், ஆண்மை, சிறந்த, வென்று, தனக்கு, நிதிக், அதிசயித்து, வாய்ப், புகுந்தவாறு, கிழவர், கண்டே, புலர், பேரூர், அடங்கவும், மலைப், விசும்பும், நிதியம், ஆயின, முழவு, மொய், பொலி, உழவு, நளின, நஞ்சு, பன்னிரண்டாம், மாடு, பீடு, உயர், முடி, நெற்றி, புரிந்தார், மதிச், சடைமுடியார், புன், காதலின், கலிக்காமர், இன்ன, வளவர், நிகழ்வது, அவதரித்து, தொண்டனார், முட்ட, வீற்று, புற்று, உணர்வினால், நிலவிய, இசைந்து, திருவாரூரில், புகுவார், மாளிகையை, பரவையார்க்கு, நீக்க, போக்க, இறைஞ்ச, பாடும், அர்ச்சனைகள், பூந்தண், சமைத்த, வாய்ந்த, சிறப்பில், உளம், அரியர், எதிர்கொண்டு, சுடர், விளங்க, வண்டுலாம், மிக்கு, மிகவும், சீர்ப், ஒண்ணாது, வான், அளக்கும், குண்டையூர், தாமே, மலையின், செய்யல், பரிந்து, உலகில், பெய்து, கூறி, மோடு, உமையோடும், ஏவலினால், கோவை, புராதனரைப், பூதங்கள், அரியது, நின், சடையாரைப், பாடிப்போய், வணங்கித், பல்கு, திருவாரூர்த், சிறு, அடைய, உனக்குத், தடங்கள், மிடற்றார், எய்தச், சித்த, மிகு, உள்ளத்தோடு, இறந்த, குளத்து, அலர், யோர், பெறாது, திருப்பாட்டு, முருகு, அருளத், இழையார், அற்றை, கோல், தொடியார், பாடியினை, தமிழின், பைம், அவரைக், அணையா, களிப்பால், வழிக், மூதூர், போய்க், திரள், விருத்தி, மன்றில், தாழ்ந்தே, வீழத், தங்கிப், கான், கலந்த, தொழுதேன், மயிர்ப், புண்ணியனார், கொண்டவர், நண்ணிக், சாற்றிய, கொளி, பரவுதலும், முறையால், அப்பதியில், பாடிய, செப்ப, நீடூர், பொழுதில், நீங்கப், நின்றியூர், இறைஞ்சும், மாலைத், புரம், காவலர், மருவினர், கொங்கு, குருகாவூர், நீர்மை, மொழிப், போலும், மேவார், இரங்கி, கோலக்கா, சடைக், கரந்தவர், ஆர்வத்துடன், பூம், புரிசை, ஏத்தும், கந்த, புற்றின், ஆனந்தம், காட்டுதலும், உவந்தார், மிடை, மூலம், நெடு, அயனுக்கு, பாடுவார், முகிழ்ப்ப, பொரு, வீரர், ஆர்வத், நிகர், பொங்கும், விண், பொழியக், சடையாரைத், பரிசனமும், அமைந்த, முத்தாற்றில், வாக்கால், வழுத்தினார், இடைப், அப்பதி, மருங்கும், போகி, இலையோ, கரைந்து, பணியால், ஒருபால், முறைப்பாடு, என்பு, எய்திப், அமர், கொண்டது, கூற்று, கரவில், கலந்து, குவித்து, பொழிதரக், வேணியார், தொழுவார், தோன்றும், கண்டார், அச்சம், நீங்கா, வருவதற்கு, குறித்து, பணம், பொன்னார், மழபாடி, ஆலம், அன்பினில், போற்றும், முழு, அணிவார், உன்னை, அல்லல், திருமேனி, பொருவில், மருவிய, அருளாது, மூழ்குதலும், மலர்ந்த, சாத்தித், பொன்னிக், மேல்பால், போதுவார், கொங்கில், முடிக், ஐந்தும், அலங்கல், வெள், குன்றை, அஞ்சலி, காட்டி, புணைந்து, சூடிய, செல்வர், ஒப்பரும், இன்றி, யாம், பெறுவார், ஆற்றால், அங்கே, வரப், அவிழ், கோபுரத்தைத், யாரும், கைகள், காணார், அறியேன், காதலில், அங்கம், குவித்துக், ஆனந்தக், பூண்ட, பிரானாரைத், மேவுவார், நண்ணிய, மெய்க், சுவை, இயம்பும், திண்ணிய, வெள்ளத்து, மருவி, தேடும், அரியார், நாளும், இன்னம்பர், குடியில், திசை, எய்துவது, பாயும், பொடும், கழியப், தீரும்

ஞாதி்செவிவெகா
     
௰௧
௰௨ ௰௩ ௰௪ ௰௫ ௰௬ ௰௭ ௰௮
௰௯ ௨௰ ௨௧ ௨௨ ௨௩ ௨௪ ௨௫
௨௬ ௨௭ ௨௮ ௨௯ ௩௰