பன்னிரண்டாம் திருமுறை - பெரிய புராணம் - 6.01. திருஞான சம்பந்த சுவாமிகள் புராணம் - முதல் பகுதி


தேட‌ல் தொட‌ர்பான தகவ‌ல்க‌ள்:
பன்னிரண்டாம் திருமுறை - பெரிய புராணம் - 6.01. திருஞான சம்பந்த சுவாமிகள் புராணம் - முதல் பகுதி , திரு, அருள், முன், வந்து, பணிந்து, கொண்டு, சென்று, எதிர், அங்கு, எழுந்து, பெரும், உடன், கோயில், அணைந்து, தொழுது, மேல், போற்றி, நின்று, பாடி, தமிழ், பிள்ளையார், நீர், பொன், வணங்கி, போந்து, அருளி, தொண்டர், எங்கும், தாம், வலம், மலர், எல்லாம், இறைஞ்சி, மாலை, சூழ், சொல், மருங்கு, திருத், செய்து, அணைந்தார், பதிகம், கழல், காதல், நிறை, அவர், கண்டு, பால், புனல், தாழ்ந்து, வரும், சீர், சண்பை, நீடு, சிந்தை, அருளும், நாள், திருக், செய்ய, வளர், அமர்ந்து, பிரான், புகலி, தோணி, அமுது, செய், ஏத்தி, பொங்கு, பெருகு, எழும், வெண், மேவும், மகிழ்ந்து, போல், கொள், முன்பு, நீள், தாமும், எடுத்து, சிவிகை, செய்த, நாளில், திருப்பதிகம், சம்பந்தர், மற்று, புக்கார், புக்கு, நெறி, எலாம், பின், இருந்த, இனிது, மென், மன்னும், பெரு, ஞானம், பயில், நோக்கி, பாதம், எய்தி, அருளிச், சாத்தி, காதலில், மீது, மகிழ், நலம், பாடினார், கடல், வந்த, எய்த, புறம், மெய், தடம், எனும், அரும், செய்வார், என்றார், பொருள், நறும், முத்தின், கொள்ள, போய், செல்வார், கடந்து, பலவும், வாழ், வாயில், வேந்தர், திகழ், தன்மை, புடை, நிறைந்த, கவுணியர், அங்கண், துறை, பெருமான், பெற்ற, உய்ய, உயர், போது, கேட்டு, பேர், மாளிகை, இருந்தார், மிசை, உலகு, சூழ்ந்து, தம்மை, வந்தார், அந்தணர், பாடிப், சேர்ந்தார், மனம், அன்பு, குழாம், இசைப், தொடை, நாடு, பரமர், தாள், திருப், கொண்ட, புறத்து, கண்ட, நிலை, சோலை, அன்றே, அமர்ந்த, செய்தார், வணங்கிப், முறை, போற்றிப், தலைவர், கும்பிட்டு, வேறு, செந்தமிழ், அருள, அடியார், சடையார், இங்கு, காழி, அகன்று, கொடி, கொடு, நம்பர், இழிந்து, மங்கல, மால், இடம், மறையோர், எல்லை, தங்கள், போந்தார், அருளால், செம், நகர், வள்ளலார், பெருமை, வளம், இறைவர், பதிகள், ஏத்திப், அருளினார், மாடு, மகிழ்ந்த, பொன்னி, அளவு, வயல், பதிக, குவித்து, பொழில், அரவு, செழும், பள்ளி, மேவிய, திருப்பதி, நெடும், எடுத்த, வான், தேவர், அணையும், பெருக, என்பார், அணைந்த, எனப், பரவி, நண்ணி, தரும், மகிழ்ச்சி, தென், நின்ற, திசை, நேர், அமண், அருளிய, வேதியர், தான், அரிய, வீற்று, விடை, மறையவர், மொழி, பரவு, நீடிய, பார், கோன், எய்தும், அணிந்த, உடைய, செங்கண், மேவி, நாதர், மன்னிய, சென்றார், தன்னில், தில்லை, வாய்மை, திருத்தொண்டர், பேறு, மூதூர், ஆடும், என்ன, அங்கணர், அணைந்தனர், கூறி, மல்கு, காலை, எய்தினார், உறும், கலந்து, என்றே, வெள்ளம், மன்னு, போற்றும், அமர்ந்தார், கன்னி, திருத்தோணி, திங்கள், சூழ்ந்த, மிக்க, மதில், தவம், உண்டார், மாலைகள், திருஞான, செங்கை, உள்ளம், மொழிந்து, அப்பதி, சந்த, நாளும், அரத்துறை, நாம், அணைவார், விளங்கு, அணைய, அளித்த, வேண்டும், பெறும், இசைத்தார், புறம்பு, உண்ட, ஏத்தும், முகம், எனத், முன்றில், காப்பு, பரவும், காசு, கொள்ளும், கீழ், பொங்கி, என்னும், பாணர், ஆரூர், கோபுரம், கதிர், குளிர், அண்டர், விரகர், சேவடி, கோயில்கள், பாடும், புனைந்து, ஐயர், பிறவும், பெற்று, தொல்லை, வண்ணம், ஓங்க, அருவி, நிலவு, செயல், திருவாயில், புகலிப், நாடும், போற்றித், இட்டு, உற்ற, கடைக், விரைந்து, பண்பு, மறைக், காலம், விரவு, ஆர்வம், கண்டர், உளம், மலர்ச், அலர், நின்றார், பாங்கு, நான், ஓங்கு, பொழுது, சென்னி, விருப்பொடு, அருளித், புகலூர், மெய்ப், அரசர், பயன், ஏத்த, மன்னர், வாக்கின், பெருகும், மதுர, தென்னவன், தம்பிரான், ஓங்கும், மருவு, கொண்டார், பதிகங்கள், ஆர்ந்த, விழுந்து, தொறும், கங்கை, ஆர்த்தன, வீதி, புகுந்து, விளங்கும், இளம், போற்றிக், அன்பொடு, சிறப்பு, போற்ற, இவர், மீண்டு, வேணியர், வினை, மறைகள், பொலிவு, தன்னை, நூல், முதல்வர், நிலம், விண், கருத்து, நன்று, வீழ்ந்து, வைகும், மணிக், தமிழ்ப், அளித்து, தொழுதே, கால், இருள், திறம், பதிகத், அன்பர், கதலி, அந்தணர்கள், காட்டு, அவன், பெருகிய, சிறுத், தொழச், அடிகள், பணிந்தார், குலச், மலர்ப், சிறு, யாரும், குடி, நாட்டு, வார், ஆங்கு, சுடர், தானம், கூடி, வைதிக, பாடல், புரம், உள்ள, சிறப்பித்து, கருணை, நஞ்சு, எழுந்த, பொங்க, நிகழ், அன்று, குடம், நாவினுக்கு, தாங்கள், நித்திலச், அன்பால், பொலி, தாமரை, மீண்டும், போனகர், அவர்க்கு, என்றும், தமிழ்ச், தாதையார், தமிழ்த், பெரும்பாணர், சிறப்பின், காதலினால், வணங்கித், ஒன்று, அரசும், ஈசர், செய்யும், எழுந்தார், பிறை, உருகிய, புரி, உற்றார், மன்னவன், உருகும், பெற்றார், இன்றி, பணியும், எய்திப், மெய்ம், மற்ற, இறைஞ்சிப், துதித்து, ஓங்கிய, நண்பு, மான், திருக்கடைக், உயிரும், நிறைந்து, எண்ணில், குடை, கிளர், விசும்பு, மலர்ந்து, காப்புச், மேவினார், ஆயிரம், போதில், மிக்கார், சடங்கு, குலவு, தனிக், முனிவர், புனை, ஆனந்த, செழு, ஞானத்து, நீடும், நினைந்து, தொண்டருடன், ஏத்தித், அமணர், பொங்கிய, ஆளும், கோயிலை, இடர், செல்வர், வெள், சண்பையர், இன்பம், சேவடிக், உரைத்து, அண்ணலார், உறையும், புரிந்து, காதலின், ஒப்பில், முத்தமிழ், இயல், இரவு, அணிந்தார், உறப், மொய், அளவில், போற்றுவார், நின்றும், உச்சி, அணிந்தவர், பரிசு, விடையவர், ஆகிய, வண்டு, ஆளுடைய, சீர்த், வீழி, பரவிப், சோதி, சுருதி, பதிகமும், கரம், சேர்ந்து, மெய்த், சார்ந்தார், தொழில், மிழலை, ஏகினார், கார், காழியர், விட்டு, பாடிக், தானும், ஆனார், இன்று, தாவில், மேவு, தானங்கள், துளி, காமர், கூடப், பெற்றுப், பூரண, ஏந்தி, இசைந்து, விரி, காவலர், துகள், பெரிய, செல்ல, ஆலவாய், ஆக்கி, கழனி, மாமறை, நீங்கி, தங்கு, அஞ்சு, வானவர், வையம், செல்வ, மாறு, செய்யப், கமுகு, தம்மைப், போய்த், மடத்தில், நெடிது, உம்பர், அறிவு, இன்னிசை, கண்டார், சூழும், சாலி, உண்மை, நிழல், பதிகத்து, நீற்று, காளம், முன்னே, அடியாருடன், புராணம், மெய்ம்மை, வந்தான், நண்ணினார், வாசப், இறைஞ்ச, நடம், வாழ்வு, ஆர்த்தனர், கும்பிடும், உற்று, மலர்க், கரும்பு, எனக், செம்மை, தொழும், நுதல், ஆடிய, திசையும், உலகும், தலைவனார், பதியும், பொதி, முடியார், போற்றிச், அனைத்தும், இரும், சேர், உணர்வு, தாரை, கூடச், பொருவில், வாழும், திருந்து, அருளினால், அருகு, தமைப், விருந்து, பாயும், வியப்பு, காதலால், எடுத்துப், பிணி, பின்னும், அருமறைப், நின்றே, பேணும், புரிந்தார், நிரைத்து, திருச், வாழ்ந்து, வளவர், என்னத், நகரில், மயில், இதுவே, திருவாரூர், உருகி, கையர், அஞ்சலி, இசையும், எதிரே, சென்ற, துங்க, அமரும், வணங்கிக், யாழ், மணிச், வாழி, கைம், மறுகு, சிவபெருமான், மறைச், எழில், விருப்புடன், மணம், புகழ், தழல், கோலம், தாழ்ந்தார், மருவும், மேலும், புகலியார், சிலம்பு, உயிர், கண்டோம், பைம், ஆர்ப்ப, வாவி, புள், தன்மையில், கைகள், தேன், ஆவடு, நிறம், போர், மடம், அனைய, தொடுத்த, நாவுக்கு, விருப்பினால், நெடு, இன்புற்று, முலை, சேண், அரனார், நாயகர், குறள், திருமுன்பு, பரவிய, அலம்பு, உளோர், புலன், புக்குப், நிலா, குன்றம், ஆகும், முதலா, தொடும், மங்கை, அவரை, மாளிகையின், செல்வம், அணைகின்றார், எய்திச், தெள், இன்ன, தம்பால், போய்ப், மாரி, பூகம், செல்லும், ஈங்கு, பதியினில், அளிக்கும், தொழுதார், ஆனவர், ஆயின, எல்லையில், நோக்கித், வெள்ள, கொழுந்து, எந்தை, தவத், நன்னி, கொடுத்து, சின்னம், கொன்றை, திருப்பதிக, அற்றை, புனிதர், அருளுவார், நெல், தேடு, ஆதியார், பாடித், யாழில், அமர்கின்ற, சிந்தையில், தீங்கு, இருவர், அலங்கரித்து, வைகி, உள்புக்கு, மன்றுள், கலந்த, மறைப், எய்தக், விருப்பால், நித்தில, தந்த, சூடும், களிப்ப, பாடிய, மாதவர், யாழ்ப், ஒன்றும், தொண்டரோடு, அதனால், கடிது, வெம், வாழ்த்து, புகழ்த், பிள்ளையாரும், ஆண்ட, ஆடல், பொன்னித், மணித், பன்னு, பரம், சிறப்ப, பரிவு, தாளம், போம், அமைத்து, அடைந்தார், குழல், தொடர்ந்த, தெய்வ, அன்றி, மறையவனார், விதி, பாங்கர், சுரந்து, ஆதரவு, வெயில், பயந்த, இன்புற, அளித்தார், பணிந்தே, நால், செப்பரும், மேன்மை, குடியில், புரிந்த, கன்று, யான், மேனி, பிள்ளை, சிரபுரத்து, ஆகில், செய்கை, தொடர்ந்து, இடைப், நடந்து, தளர், பணிய, எங்கள், அயனுக்கு, மின், நோக்கிப், புகுந்தார், வருவார், கவின், சுடர்க், அரிது, வேள்வி, துதைந்த, தாமே, பரவியே, மகப், நீர்ப், இல்லை, உடையார், நக்கர், மற்றவர், விளங்கிய, கிளர்ந்த, தொண்டு, கொற்றவன், சிறையார், புனித, தழைத்து, முகில், திரை, வாசி, பரிதி, உற்றது, பணைப், காட்ட, திருப்பதிகத்து, உணவு, நாதன், மாந்தர், புளகம், வென்றி, நிலவும், பழுது, முதலான, வணங்கியே, தயங்கு, பந்தர், அப்பதியில், பவம், பெறப், வாயர், அருளப், அருமறை, பேணிய, அவரும், நயந்து, பெருக்கும், அயல், ஆவது, நெறியில், நீறு, அடைய, பூம், கொண்டே, யார், முடி, தாதை, விடையார், உள்ளத்து, எம்மை, அந்நாள், ஞானப், தூபம், அண்ணல், தோரணம், பொழிந்து, மல்லல், எழுது, பொறை, கைக், விமலர், வாயிலின், திருமேனி, தலைமேல், பதியில், அன்பர்கள், தொண்டர்கள், பாடுவார், கண்ணீர், தோடு, கூப்பி, வேதம், அணைந்தது, அந்தம், சிரபுரச், துணை, அடிசில், வாசத், துறையினில், முறைமை, வேந்தரும், அறிந்து, கையில், தமிழின், நெருங்கி, சீர்ப், வைப்பு, மகிழ்ச்சியின், ஆனந்தம், மலரும், பொழி, செக்கர், அன்பருடன், விரவிய, கானல், ஒழுகும், அறம், செல்வத், மூர்த்தியார், தவத்தோர், சேரச், சீர்ச், குவித்த, கொண்டல், அனையார், உமக்கு, பின்னர், ஒன்றிய, அலர்ந்த, முடிவில், மிடை, உரவு, ஆர்வத்தால், மன்று, ஒல்லை, மன்றல், சோலைத், வீரட்டம், வணங்கிச், முத்து, நீங்கிக், காடு, தாங்கிய, அணிவார், மாடக், இசைச், கேட்டுத், கின்றார், இமையவர், திருமறைக், வாகீசர், வேணு, மல்கிய, மறைக்காடு, படியின், இலங்கு, வண்தமிழ், குறை, இழிந்த, விண்ணப்பம், பட்ட, மாநகர், காணார், ஓங்கி, கண்டனம், தம்மில், திருமுறை, தேவியார், என்றான், மானியார், தேவியாரும், தளிர், வஞ்சனை, இருவரும், பாண்டி, பாண்டிமா, எழுந்தனர், அணிகிளர், யானும், உணர்வின், விசய, தகவு, ஆகித், விட்டார், வாள், தளர்ந்து, எடுத்தார், காவலனார், கணபதீச், துயிலும், புணரும், தமக்கு, முருகனார், நிலத்து, உய்ந்து, உரித்தவர், போவது, இருந்தனர், அரசரும், பாழி, போந்த, புற்றிடம், சொன்னார், சிரபுர, கொல், ஏத்தினார், தோரணங்கள், பாடிச், ஆக்கிய, மார்பர், நங்கள், மெய்த்த, பத்தர், தொழுவான், பதம், ஓடும், கொடும், நிகழும், மழபாடி, துதித்துப், உவந்து, மழவன், நாள்கள், திருக்காப்பு, மதிச், மாற்றம், முரசு, வீழ்ந்த, சிவிகையின், உணர், பெறல், மந்திரம், எய்தித், முதல்வனார், மூன்றும், மனக், விளம்பி, சுற்று, அமர், முழங்க, புகலிக், பாணனார், சிவனார், பெற்றம், உடைப், அத்திரு, யாவையும், மெய்த்தவர், கூடு, பூந்தராய், கும்பிட, உரித்தார், உறைந்தார், நம்பால், கருத்தில், முக்கண், விழை, கூடும், அஞ்சொல், தொண்டரோடும், வெம்மை, தந்தையார், திருநாவுக்கு, தோன்ற, ரோடும், தோன்றும், வந்தவர், இசையுடன், தூவி, சிறப்பில், வழிபடும், எனச், அப்பதியினில், பரவுவார், வெங்குரு, சோற்றுத், அப்பர், நாடிய, கமழ், வணங்கினார், உடையவர், ஆர்ப்பு, பெருகத், அருளுடன், நாட்டுத், வந்தவாறு, பொன்னின், மிசைப், கேட்ட, கான், வேனில், பூண், கண்டப், காணும், வினவி, தொழுவார், இருக்குக், விருப்பு, மல்க, பனிப், வீங்கு, புறவு, சிரபுரத்துப், மனையில், செய்யத், மந்திரங்கள், பருவம், கொளப், இசைத்து, செங், மாதர், இறந்த, ஆனைக், முது, விரவும், புகழ்ச், குன்றை, துறையுள், கண்டம், பரிசனங்கள், அடைவோம், அவருடன், செல்வக், வெள்ளத்தில், சேல், கங்குல், தரளப், மறையோர்கள், வள்ளத்து, மருங்கில், அந்தி, பொய்கை, அழல், ஓதும், ஒருவர், பார்த்து, ஆகுதி, பொருவிடை, சாரும், முகை, தூரியம், மாற்றும், குலத், மெய்ஞ், உணர்ந்தார், சுரும்பு, சாரச், நுண், உரைப்பார், சித்தம், ஊட்ட, சிவன், இப்படி, திருமுன், கமழும், மொழியால், நெய், போற்றிடப், மெய்க், உருக, பற்று, சிந்தையின், உயர்ந்த, எங்கணும், யோடும், வாழ்ந்தார், மலிந்த, கருதி, வீழ்ந்தார், இயம்பும், உறத், அகல், நல்ல, பூசுரர், வண்ண, போதுவார், வைத்தார், மாதவம், புண்ணியக், நிலைமை, அகிலமும், தம்மைக், நண்ணும், உம்பரும், வேண்டி, நண்ண, அடியார்கள், உள்ளோர், வெளியே, உமையாள், கோயிலின், மலர்க்கை, திருநீற்று, சிறப்பத், புணர், தங்கிய, இருதயர், விளக்கு, கோடு, கிளர்ந்து, நிரை, வானோர், மேதினி, சைவம், உடையான், நாறும், தங்கி, தெரிய, எங்கு, சமயம், அப்பொழுது, பூதி, உள்ளார், போவார், எழத், வழக்கம், அரன், வெல்ல, துந்துபி, செம்பொன், காட்டி, வாக்கால், வேணி, இவன், பொருளை, மெய்ப்படு, வேதி, இசையால், இசைத், குழை, வாய்ந்த, சிறிய, எடுத்தே, உலகில், கொள்வார், சங்க, நாதம், முழுதும், கருணைத், அருளிப், அசைவில், தழைப்ப, பிறங்கல், நீங்க, மறுகின், விருப்பில், மெய்ஞ்ஞானம், உய்ந்த, வேணியார், வாய்மைச், சூளா, உண்டவர், சிறந்து, முலையின், சாயல், அருளத், சம்பந்த, யாழின், சுவாமிகள், மதங்க, நுதலார், நிலைக், கூர், ஆண்டு, மணியார், உடையோம், பான்மை, அயன், கவுணியனார், விருப்பின், ஆடுவார், விரும்பு, எய்து, அமரர், விடம், நீர்மை, ஆடினார், மலர்த், இயற்றும், அணியும், இலகு, வருக, பயிலும், புவனம், சிறக்க, மிடற்று, தவத்தால், முன்றின், பகுதி, போற்றிய, தனித், பெற்றவர், தெண், ஒழிந்து, பிரிவு, பழனமும், செப்பும், ஏற்றவர், மகிழ்ந்தார், மங்கலம், தம்மைத், மறைத், திரள், வழக்கே, அறிவும், இயல்பு, எனினும், செந்தமிழ்ப், தடுத்து, இழிய, வெய்ய, படியில், அவரொடும், போதுகின்றார், இசைப்பத், தொடையல், பொன்னிப், மணிமுத்தின், நாற்றிப், பூளை, சிவம், ஒப்பு, வம்பலர், தொண்டரொடு, குழாத்து, சண்பையிலே, புகையாலும், மணிவீதி, அமுதை, அகில், அடியவர்கள், குரை, இசைப்ப, முதலாம், அமரு, இசைத்துப், பரவினார், நிகழ, உலவும், திருவளர், அடியவரும், பெருக்க, உள்ளத்தர், தமைத், நிறைவித்தார், வைகல், பண்டு, இன்புறும், புணைந்த, குழைத்த, இயம்பி, மயிலாடு, கொளச், நீர்த், மறைநூல், காதலியார், அம்மருங்கு, கோதில், சுடர்த், மாடச், முறைச், செங்குன்றூர், தெள்ளும், பறியலூர், அதிசயிப்ப, குழவி, பூதம், ஒடுங்கப், பீடத்து, கூறும், மாணிக்க, சிந்தையால், துதிப்பார், விழுப், விண்ணோர், நாயகன், பொழியும், பசும், கிழி, தீது, தணிந்த, செய்யவும், அனைவரும், வரப், துணிந்த, வென்று, தொடுத்து, நூலின், வைத்த, மிசைத், கழல்கள், தருவார், தாழ்ந்தே, விளங்கி, திளைப்பார், வினைத், இன்புறப், அரியவர், மாடும், அன்ன, சடையர், கண்டியூர், பொய், நயந்தார், நண்ணியே, அவள், ஈறில், இலார், அப்பதிப், உய்ப்பார், அருளின், முறைப், ஆதியை, அடும், சிரபுரத்தவர், அப்பால், தீர்த்து, படகம், பொழிய, போற்றியே, மதிக், அல்லல், மகிழ்ந்தனர், சக்கரப், முழக்கு, தீர்க்க, குடியினில், முதல்வரைப், பழுதில், சீர்த்திரு, வேதமும், செற்ற, செம்மலார், உறச், அருளியே, அருளினாலே, பொழுதினில், சிவிகையில், பாடலில், குறுகினார், கருவி, திருநலூர், மன்றலங், புகழ்ந்து, சுழி, தளியில், புண்ணிய, நிரைப்பார், உறைந்து, சத்தி, வைப்பார், பணிவு, மேருச், சிலை, பொரு, கற்குடி, திருவாறை, சேவடிகள், இயம்ப, பாரின், அண்டர்பிரான், பணிவார், பொற்புறு, வெள்ளத்து, குன்றும், போலும், நிலைத், பந்தரும், படர், ஒளிய, எய்துதற்கு, மயிர்ப், புறத்தினில், கோச், அணைந்தே, நாகம், இருந்து, வைத்துப், சுழிப், காவின், கலந்தார், விளக்கொடு, கமலக், வானில், குன்ற, துயில், மைம், ஒடுங்கா, பள்ளிச், நற்றமிழ், நமக்கு, அதிசயித்தார், நாவல், ஞாலம், அடக்கி, வீசி, மூழ்கிப், இல்லா, விழவு, களம், அருமணியை, மாதவர்கள், மலரால், இப்பரிசு, மிடைந்த, வணங்கப், தலத்தின், திருமறையோர், திருமடத்தில், இரவும், கேட்டுச், தொடங்கி, மற்றை, பதிகப், கதவு, ஒக்க, தம்பிரானார், பாதங்கள், என்றால், வாய்மூர், வைகிக், அந்நிலை, நிரம்பிட, வல்லார், கண்கள், வடம், புரிசை, என்பு, அடங்க, மணிப், கூறு, உண்ண, நாவின், சென்னியின், வரம்பில், மிகை, ஆற்ற, உள்ளிட்ட, எழுந்தே, முரசம், மிழலையின், காலங்கள், முன்புறம், அந்நகர், உறக், கிழிந்த, பக்கம், சண்பைத், இடத்து, நதிகள், திருவீழி, மாறி, கவலை, புகுந்த, கெழுமிய, பகலும், வருவது, செய்கின்றார், சிந்தையராய், தன்னுள், பெயர்ந்து, நெஞ்சில், எழுவார், இப்பால், உளதால், அமைச்சனாரும், மங்கையர்க், மிக்குத், பரந்த, செவி, பணிந்த, இடைத், நிமித்தம், எண்ணி, சைவத், மதுரை, தனக்கும், பலரும், அஞ்சி, மிகு, அமைச்சர், நன்மை, பன்னிரண்டாம், உரைத்தலும், அடுத்தது, வாதினில், யாது, இனிச், வேந்தன், அல்ல, எங்களை, வேந்தனும், காலத்தின், மீளவும், மந்திரியார், குண்டர்கள், அணைந்தனன், செற்றம், வீழக், துறையின், நெருங்கும், குடையும், சிறையாரும், கேட்டார், மங்கையர்க்கு, அமைச்சனார், தடுக்கும், பீலியும், கழிய, மேலே, நிற்ப, பூழியர், பள்ளிகள், அருகர், நெய்தல், சேவடியார், நாட்டில், திருமகனார், திருந்திய, கொங்கு, விளங்கப், மதுரைத், செய்வது, வார்த்தை, புகலித், தேவி, தமக்கும், வாய், உயர்த்தவர், இந்நிலை, அவ்வூர், திருவம்பர், விளங்கச், சாதனர், நக்க, நல்கி, பாங்கின், அகன்றார், கற்றவர், புலம், ஏற்றின், முறைமையில், தீபம், அயவந்தி, உளர், இசைக்கும், புவி, ஆசில், காவி, வேகம், மடத்து, சிலையார், மீக், நெருங்கியுள, தீண்ட, ஊர்ந்த, பதிகன், பாம்பு, காட்டங், குரு, எயில், செங்காட்டங், நுகர், சரத்தின், எவ்வுலகும், பெயர், இவர்கள், அலகில், திருநீல, உளோரும், பெற்றால், சாக்கியர், காட்டப், பெறக், அருமை, குண்டர், அகன், உய்யும், காட்டும், சுற்றத்தார், கமலம், சமண், மடப்பிடி, போகம், அன்புறு, பின்பு, தேம், சிறப்பால், திருப்பதிகள், குலவி, தோணிபுரத், நண்புடை, சாத்த, கருவியினில், அவனி, உடனே, இதனை, கோள், என்னை, மிடைந்து, ஒளிப், இசைபாடி, இன்னன, அரசு, மதியம், அடியவர், பிரானும், உடன்பாடு, மகிழும், மிகப், மெய்த்திரு, அணையப், வதியுமால், அப்பொழுதே, புகுவார், குவித்துத், கொள்கையில், தொண்டரும், படிந்த, உடன்பட, புகல், தவத்து, தகைய, கூடவே, வியன், அதனையே, பங்கயப், அறிதி, கவுணியப், காரணமும், தாது, மைந்தர், போதே, பரிசும், உதைத்து, சுதை, என்னக், உச்சியின், ஒழிய, குவித்துக், மறையோன், அடைந்த, வகுத்து, கிண்கிணி, அயர்வாள், கற்பின், பெருமானே, மருகற், தோன்றி, செய்தீர், முருகர், நெக்கு, அன்பின், விறல், தங்கும், அணிந்து, சாமம், திருப்புகலூர், மருகல், பாடலுற்றார், சொற்ற, பற்றி, மற்றத், கணபதி, பழனக், போந்தே, அடுத்த, மடுத்த, காட்சி, விருப்புறு, செழுநீர், புரத், சேகரர், வைகினார், சம்பந்தன், தொண்டர்களும், நிமலர், தோறும், கழலில், தாயார், கனவில், மாடத், அதிசயம், உலகம், அள்ளல், செய்வாய், உணர்ந்த, தக்க, ஆளியார், வம்பு, பேரி, நீர்மைச், தோளின், சிவிகையும், கண்டனர், செங்கமல, விளக்கி, மகிழ்வுற, மாறில், சடைத், மாமணி, செல்பவர், அஞ்செழுத்து, வந்தார்க்கு, எய்திட, பானல், பாகம், தாதையாரும், வணங்கும், வடிவாம், அம்பிகை, நீதியால், குழாங்கள், அவிழ், போலக், மன்னனார், ஆற்றும், அளவினில், ஊதக், சின்னங்கள், திருவமுது, வெற்றி, சடையாரை, அங்கே, பிறபதியும், வாங்கிக், வெய்யவன், இடைச், அப்பதியின், தம்முடன், தொழா, அளிப்பவர், சொன், தெருளும், ஞானமும், அரத், புகும், ஆகச், ஓதாது, குழாத்தொடும், அல்கு, ஒளியுடன், பெற்றுத், தாங்க, வாயார், மன்னி, அன்பும், கோயிலுள், கழுமலத்து, முதலாத், எறிந்து, விசும்பில், ஞானக், கூர்ந்து, மங்கலமாம், மொழிகளால், சொரிந்து, மனத்து, குலங்கள், நீடினார், இயல்பினில், நிகழப், புல்கு, கோல், தங்களுக்கு, தகையார், செய்தது, கைத், ஒத்து, சிறுவர், அந்தமில், கந்த, தாழும், முனம், புலர், வேலை, எய்தப், ஆர்ப்புடன், ஈசன், பொடி, விளையும், ஆர்த்தது, மறையின், கிளைஞரும், வெண்குடை, காவிரி, பிரச, குடைந்து, இதுவாம், அருளே, இலாத, வேதத்தின், எடுத்துக், பாடியே, காவணம், கமுகொடு, சென்னியில், ஆர்வமும், இல்லவர், வெள்ளி, முனிவர்க்கு, அடியேன், ஞானமே, எம்பிரான், நந்தி, தேவர்கள், வழிச், கோபுரத்துள், நிலவிய, பூவின், முன்புற, இடும், காழிப், அளிப்ப, உள்ளபடி, அறியா, பறவை, திருமுன்றில், உளார், உருகு, களிப்பு, பெருங், யாழ்ப்பாணர், கருணையே, பாடினர், தோன்றலார், ஆடினர், கோதை, திருத்தொண்டு, வணங்க, பணிந்தனர், காண்பவர், மூலம், செல், வனம், துகில், அணைவுற, அசைய, வரக், பொலிந்து, மாருதம், இனம், சாலவும், நெருங்கு, போனகம், கழிந்து, ஏத்து, தலைப், நிரைத், நதிக்கரை, மலர்ந்த, தீபங்கள், நாதமும், பல்கு, குழாத், உண்டு, கொளக், ஈண்டி, திருத்தில்லை, தவங்கள், நான்கும், சூழப், கோயிலைச், நித்தனார், உவகை, கோபுரத்து, சென்னியர், காட்டுத், பங்கர், ஆயினாரை, அருமையால், திருமுல்லை, இப்பதி, சேரும், செழும்பதி, முப்புரம், வெண்காடு, இசையொடும், நாதரைப், கும்பம், தாமம், பூவணை, நாட்டி, தனிப், பொங்கப், மல்கப், திகழ்ந்த, காப்புப், புக்குத், சென்னியால், புரத்து, இறைவரைத், மருவிய, வணங்குவார், புலியூர், புகழ்ப், ஏயும், துணைப், குன்று, செவ்வி, ஒழியாத, அதற்கு, திருவேட்களம், ஆண்டகையார், முறைமைத், வேணித், தொடைத், தந்திரி, அம்பலம், கூத்தர், எய்திய, பாகர், அந்நாளில், குடதிசை, முனிவரும், பரிசனங்களும், பிரியாத, அவ்வகை, இறைவரை, தயிர், பாட்டு, தமைக், விரவிப், கோத்து, பூங்கழல், தாதையர், காட்டத், அமர்வார், அறாப், அரியார், தேவன், இன்னம்பர், அருந்தமிழ், தீர்த்தம், மாந்துறை, உயர்த்தார், காவில், இதழியும், கஞ்சனூர், மாமதில், பிறப்பு, பிரானை, பன்னும், ஐயாறு, பங்கய, தொண்டின், ஏந்து, செந்தமிழின், கலங்கும், வெருக், அழுவார், மாலைப், அழுது, நீதி, குரங்காடுதுறையில், குறிப்பு, புறத்துள்ள, கோடிக், கூடத், அந்நிலையில், முன்னி, நிரத்த, ஆண்டகை, எம்மருங்கும், ஏற்ற, ஆண்டகையாரும், ஒருமையால், திருத்தாளம், பாடப், புகலியில், இறையவர், பிரிந்து, கொடுத்த, அனையவர், பாம்பும், நல்லூர், தெள்ளு, அகல்வார், கரையில், வேள்விக், அதனில், திருக்குறுக்கைப், ஆடித், வாவிக், போற்றப், வடபால், ஏத்திக், நியமங்கள், மகனார், மண்டு, பரந்து, புக்கான், சமயங்கள், பொழியத், முழங்கும், காமரு, அணையக், அதனைக், கோமான், ஏந்தும், செவ்விய, அணுக, தவழ், துயர், அளித்திட, மாறும், நின்றான், அங்கை, கொள்கை, ஆர்த்தார், மேற்கொண்டு, தூங்கு, சோலைப், ஏகிச், தமிழும், எடுப்ப, அசையச், அறியோம், மறையாம், நீங்கு, திருமுடி, பொங்கக், செற்றவர், தீரப், தவத்தின், ஆடிப், தூவித், வளர்ந்து, பொருந்தப், தொடங்கினார், இசைத்தே, தலையினால், நிகர், திருவடி, அலையும், பெற்றுக், பாகத்தார், சிறப்பப், திகழ்ந்து, துன்று, அமுத, அழைத்து, கோமளக், தனியே, ஆதலினால், பற்றியே, கரைந்து, அலைய, நடையின், வழிபாடு, நெறிச், எடுப்பக், பருவ, நாட்டுப், பன்னிய, ஏழும், பைப், கூடிய, குறுகிக், கருப், பறியல், மருங்கின், மனத்தொடு, அற்புதம், ஊரினில், பிஞ்ஞகர், வேணிப், நலூர், உளது, நம்பரை, தொடைபாடி, சுரர், பதிகளும், புது, பூமலி, பொரியும், நண்ணிய, பொழுதே, போதகம், கொடிகள், குடங்கள், கதிர்ச், தவப், நிகழ்ந்தன, பிரம, செல்வப், விருப்போடும், உறழ், ஏத்தியே, புக்க, மணியே, பெறு, புகலியர், மங்கையினில், வாழிய, மேவிப், சுருதியின், அந்தணரும், ஏனையோரும், நின்றவர், இயம்பின, தீர்ப்பவர், கொளும், மாலையில், அமுதே, நீண், நாயனார், அருளக், புறப்பட்டார், இசைந்த, கோயிலைப், சம்பந்தரும், நிலையில், மெய்யர், புரத்தவர், வாண், கோபுர, சேய்ஞலூர், பணிலம், விசும்பின், சீர்த்தி, இலாத், பெய்து, கன்றும், பொழுதில், மண்டிய, நேரே, பூக்கமழ், அருமறைகள், மொழித், மலர்த்தாள், தமிழால், மெல், கருணையினால், பாய், செய்தார்6, சிவபாத, குழைத்து, புனைந்த, வெள்ளத், ஈரடி, சாற்றும், அணங்கு, நோக்கும், அகில, இணையில், எப்பொருளும், உணரும், மகிழ்வு, தனிச், சிவஞானம், விரை, தாதையார்க்கு, மாளிகையில், மறையவர்கள், மொழிப், இருக்கு, விரித்தார், போதம், ஆர்த்துப், பொழிந்தார், கந்தருவர், இரண்டு, சார்ந்து, கோபுரத்தை, திருவருளின், முழக்கும், அஞ்செழுத்தும், பொருவு, முந்தை, தெளிய, அவற்கு, நுதலான், தெய்வத், எழுத்தின், தீர்ந்து, ஐயம், அங்கம், ஓதினார், கோடி, என்னப், வல்ல, எய்தாமை, இறைஞ்சிச்

ஞாதி்செவிவெகா
         
௰௧ ௰௨ ௰௩ ௰௪ ௰௫ ௰௬
௰௭ ௰௮ ௰௯ ௨௰ ௨௧ ௨௨ ௨௩
௨௪ ௨௫ ௨௬ ௨௭ ௨௮ ௨௯ ௩௰
௩௧