பன்னிரண்டாம் திருமுறை - பெரிய புராணம் - 5.04. காரைக்கால் அம்மையார் புராணம்


தேட‌ல் தொட‌ர்பான தகவ‌ல்க‌ள்:
பன்னிரண்டாம் திருமுறை - பெரிய புராணம் - 5.04. காரைக்கால் அம்மையார் புராணம் , கொண்டு, முன், வந்து, திரு, எல்லாம், தான், பெரு, மணம், பெரும், அருள், வணிகன், காரைக்கால், அங்கு, அவர், பேர், வேண்டும், தாம், மேல், தாமும், சென்று, இருந்த, காதல், புராணம், மருங்கு, கணவன், பால், என்ன, கடல், இங்கு, உணர்வு, நடந்து, அமுது, உடன், அடிசில், மிகு, மற்று, என்றார், நாளில், பாடி, நோக்கி, சுற்றத்தாரும், வணிகர், போல், கீழ், மென், அருளால், ஆங்கு, அன்று, தன்னில், தானும், ஆடும், மொழி, தத்தன், நீர், நாள், மனைவி, அரும், எய்தி, அவன், தொண்டர், நின்ற, அணைந்த, ஒன்று, மனைவியார், கன்னி, பெற்ற, செய்த, சீர், படர், கிளைஞர், என்னும், உற்ற, மடவார், திருத், அருளும், கூந்தல், அன்றே, மலர், இவன், சுவை, இனிது, திருமுறை, ஈங்கு, நான், கேட்ட, தலையினால், போது, கிளர், அன்பு, பாங்கு, அருளிச், வரும், நிதிபதி, சீர்க், பயந்த, புகுந்து, மிகப், தம்மை, அம்மையார், நின்று, பிரான், செயல், அம்மை, போற்றும், அணைய, என்றும், வளம், பெருமை, அணங்கனார், வேண்டிப், மெய்ப், நிதியம், மூதூர், மீண்டும், எடுத்து, அருளப், மீது, செய்வான், நடம், பதிகம், ஆலம், வங்கம், காண், புனல், செம்மை, அளவில், கின்றார், சேர்ந்து, அம்மையே, நுதல், பின்பு, அப்பொழுது, வணங்கும், மாற்றம், தன்மை, தொலைவில், பேய், போற்றிச், நின்றார், கொல், தன்னை, இளம், யான், உமது, வடிவம், ஆனார், திசை, சூழ், ஏறும், செய், அஞ்சி, நாமம், புகழ்ப், கைலை, முனிவர், செம், அகன்று, அந்தாதி, நகர், தன்னைப், பெறல், தத்தனுக்கு, முறைமை, உவந்து, சுற்றம், பைந், தனதத்தன், மகன், புகழ், குறித்த, வதுவை, மங்கல, அமர்ந்து, இருக்க, மகள், மகிழ், அவிழ், எழுந்து, புகுந்தார், தளிர், ஏற்கும், மரபினுக்கு, வாழ், தங்கள், குலம், திருக், பெருகு, பன்னிரண்டாம், பெரிய, மிசை, அணிவார், பயில், கொள்கையினில், நலம், வனப்பு, தொழுது, வளர், திருப், மல்கு, விடையவர், கொடுத்து, அதன்பின், இன்னும், நினைந்து, மகிழ்ந்து, அளித்தார், கொடு, மன்னிய, மதுர, நறும், அதனில், வேறு, பெருமான், பரவி, மாங்கனி, எனக், மொய், கேட்டலும், அளித்து, கடன், புரிந்து, பின், நல்ல, ஒழுகு, மாங்கனிகள், அடியார், ஓங்கிய, அரிய, பொரு, திருவடிக், கைக், வைத்து, மனம், குழல், மற்றவர், அணைந்து, அனையார், நிலை, கண்டு, ஊட்டுவார், அதிசயித்து

ஞாதி்செவிவெகா
     
௰௧
௰௨ ௰௩ ௰௪ ௰௫ ௰௬ ௰௭ ௰௮
௰௯ ௨௰ ௨௧ ௨௨ ௨௩ ௨௪ ௨௫
௨௬ ௨௭ ௨௮ ௨௯ ௩௰