பன்னிரண்டாம் திருமுறை - பெரிய புராணம் - 5.01. திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் புராணம்


தேட‌ல் தொட‌ர்பான தகவ‌ல்க‌ள்:
பன்னிரண்டாம் திருமுறை - பெரிய புராணம் - 5.01. திருநாவுக்கரசு சுவாமிகள் புராணம் , திரு, முன், கொண்டு, வந்து, சென்று, தொழுது, செய்து, எழுந்து, அருள், பெரும், எதிர், அங்கு, மேல், தமிழ், அவர், உடன், பணிந்து, வரும், திருத், கண்டு, பொன், பாடி, நெறி, இறைஞ்சி, வணங்கி, அணைந்தார், பால், எல்லாம், அணைந்து, அருளும், வாகீசர், எங்கும், சீர், ஆண்ட, புனல், அமுது, தொண்டர், எனப், நின்று, தாம், எய்தி, அரசு, மருங்கு, பெரு, இருந்தார், அமணர், நாள், காதல், பின், கழல், திருக், அருளி, திருப், நிறை, போல், மலர், உடைய, போற்றி, சூழ், கோயில், அன்பு, நேர், வலம், மொழி, அருள, பெருமான், இருந்த, மாலை, நீடு, தொண்டு, மனம், மெய், நீர், அமண், விடை, தாள், அரசும், பிள்ளையார், அடியார், வளர், கொடு, மன்னும், மகிழ்ந்து, செய்ய, பதிகம், செயல், ஆங்கு, அரசர், கொள், அருளால், நோக்கி, அரும், சடையார், நாளில், சொல், என்றார், புரி, நினைந்து, மாலைகள், நிலை, இங்கு, தான், அமர்ந்து, புடை, போய், விழுந்து, திலகவதியார், மால், பாடிப், வெண், எழும், சூலை, கேட்டு, எனக், பிணி, கொண்ட, உற்று, செந்தமிழ், பிரான், எனும், செய்தார், உலகு, நின்ற, வண்ணம், சிந்தை, துறை, போந்து, மலர்ச், வந்தார், புக்கு, என்னும், நீள், தாமும், உடையார், பெருகு, ஓங்கு, கடல், உள்ளம், தன்மை, செம், செய்த, நம்பர், ஆர்வம், முன்பு, சோலை, யான், பொழி, பேர், பலவும், மிழலை, நலம், செழும், எடுத்து, பெற்று, ஒன்று, கலந்து, கடந்து, பிறவும், மேவும், பெற்ற, சேர்ந்தார், சூழ்ந்து, தென், திருவாரூர், தம்மை, காதலினால், வாயில், திருவதிகை, பொருள், காட்டும், வாய்மை, மென், மன்னு, தீங்கு, நின், செய்வார், செய், துயர், நீறு, நாவுக்கு, இறைஞ்சிப், போய்ப், நிறைந்த, மணம், மிசை, பெருமை, அன்பர், உறையும், கலந்த, மதில், நான், அகன்று, அடிகள், உயிர், தேவர், அமர்ந்த, நாம், மற்றவர், பொய், அடைந்தார், விண், புறத்து, அவர்க்கு, தவம், திறம், எல்லை, பயில், செங்கண், புறம், அன்பின், விடையார், புரிந்து, பொழுது, நகர், எழுந்த, கரைந்து, அண்டர், கதவம், பொங்கு, தாண்டகமும், பதிகள், வளம், பரமர், பொன்னி, போற்றிப், கண்டர், உம்பர், கோலம், வினை, மன்னிய, கொடி, விடம், மற்று, குழாம், பாங்கு, செய்வது, என்ன, பயன், புனிதர், நிரை, உருகி, தடம், வயல், நிலவு, சார்ந்து, குடி, குறை, தேன், காண், மணிப், எனத், விருப்பு, உய்ய, ஏத்தி, இடம், வணங்க, ஒழிந்து, புகுந்து, மகிழ்ச்சி, மகிழ், தவத்தோர், தானங்கள், நெடும், நீடிய, இருந்து, பரவும், கோதில், பெருகிய, தரும, ஆகிய, புரம், அவரும், திருப்பணி, முதலான, மேவு, எலாம், சமயம், நீற்று, அண்ணல், தமைப், நீடும், ஈண்டு, பாடுவார், அடைய, எனச், இனிச், நிலைமை, நின்றும், மாலைகளும், அடியேன், அளவில், மின், தம்மைப், தோறும், வாழி, செல்வார், வீற்று, திருநாவுக்கு, நண்ணினார், பாடிக், முதலாம், ஞாலம், எடுத்துப், கண்ணீர், வணங்கிப், மேவிய, இரண்டு, சண்பை, புகலி, அருளிச், நாதர், அங்கண், கயிலை, எய்த, ஆரூர், புகலூர், முன்றில், இசையும், கீழ், வணங்கித், அணைவார், சூழ்ந்த, பார், சித்தம், இறைஞ்சித், அறிந்து, இன்றி, அணைந்த, சார்ந்தார், அணிந்தார், அஞ்சு, எழுந்தார், சேர், மாதவர், சோதி, உற்ற, உரைத்து, உடல், தாண்டகம், கும்பிட்டு, கருணை, பாதம், உற்றார், புனைந்து, வீதி, பாடினார், அன்றே, அரிய, உண்டு, எதிரே, செறி, வேந்தர், புன், கார், புகழனார், தமக்கு, சிறந்த, சென்னி, பாய், போற்ற, பெருக, ஆண்டு, திருநாவுக்கரசு, நின்றார், திகழ், பெருகும், மிகப், சிறப்ப, சென்றார், குலவும், மேவி, பாடித், மனக், காஞ்சி, புறம்பு, கொண்டார், புகழ், போம், புராணம், விளங்கும், உணர்வு, நீக்கியார், பெரிய, சேர்ந்து, ஓங்க, சோலைப், நாவினுக்கு, விருந்து, இசைத்துப், உணர்வில், குண்டர், ஆடல், புரண்டு, விரும்பும், நாயகர், ஆடுவார், விழுந்தார், பரந்து, மீது, கங்கை, அளவு, உருகும், மிக்க, என்னை, கொன்றை, இவர், காணும், கண்கள், நாட்டு, அறியாது, மெய்ப், பெற்றார், திருத்தொண்டு, நெடு, வாய்ந்த, பாடு, நயந்து, பெருங், அருளினார், செல்லும், தங்கும், மலரும், மனத்து, வாழும், எய்தினார், நீண்ட, அடைவார், திருநாவுக்கரசர், சிவம், கதிர், தன்னில், கொல், திருத்தொண்டர், ஞானம், காட்டி, மருண், வந்த, உயர், ஒற்றியூர், விமானம், சூழும், பாடிய, மெய்த், பயிலும், பாசம், இருள், அலர், உலகம், அல்லல், காதலுடன், உருகிப், குறுந், வள்ளலார், தெய்வ, மணிக், செல்வத், மயில், விளக்கு, சுடர், இனிது, திசை, தொடை, ஆர்ந்த, ஒழுகும், நாட்டில், மன்னன், ஆளுடைய, அகன்றார், மாலையும், வீழி, உலகில், இழிந்த, மறையோர், அடையும், சோறு, நஞ்சு, குலவு, அன்று, நாவுக், பாடும், சீர்ப், பல்லவனும், திருப்பதிகம், அனைய, ஞானத், திருப்பணிகள், நாளும், குலம், பணிகள், தொண்டின், உணர்ந்து, நன்மை, கடலில், கனல், கொடிய, பண்ணை, எல்லையில், அருளக், நிலவும், மாரி, அறம், மலையும், என்றும், சேண், திரை, கலிப்பகையார், தலைக், நறும், முடியார், தனித், படர், மாளிகை, பாகர், மீண்டும், நூல், அன்ன, ஆரும், திகழ, பூண்ட, நாதன், பூம், தாழ்ந்து, தாங்கி, மொய், வைத்த, வார், அமரும், எனைப், தூங்கானை, அறிவில், ஏத்திப், செயும், பதியின், பாகம், மருள், திருப்பதி, அரியானை, வளரும், வான், உடனே, பிரானார், ஐயர், பெரியோர், நாவுக்கரசர், என்றே, ஆனார், சிவன், உளர், அடியார்க்கு, நின்றே, மாதினியார், திருமுறை, இனிக், முன்னை, அதிசயம், தெளிவு, எங்கள், அமுதம், வேழம், வாகீசத், நிகழும், ஆனந்த, அன்பொடு, வாக்கின், புகன்றார், குவித்து, தலைமேல், நைந்து, பின்னும், இடப், மூண்ட, பிரானை, செல்ல, ஏத்த, சேவடி, நாயகன், வைகி, மூழ்கி, தனிப், நீர்ப், விளங்கிய, காதலின், கோபுரம், கதலி, மங்கலம், திருவதிகைப், தாண்டகச், சொரியும், கண்டத்து, முறை, அணையும், கோன், முந்நூல், முருகனார், ஆளும், உறப், காசு, பொழுதும், வையம், அருவி, போற்றிக், பூண், ஏத்தும், பொங்கிய, மாலைச், தங்கு, தனில், நாகம், மறைத்த, சிறந்து, வீதிகள், போற்றித், மருவும், அங்கம், நண்ணி, நிறைந்து, உண்ண, காப்புச், வாய்மைத், காளத்தி, நீற்றின், தமிழ்ச், தாண்டகங்கள், திருமுன்றில், நாடு, யாவையும், குலச், சிறையார், கூன், பூந்துருத்தி, கயிலையில், மறையவனார், அருளித், பணிந்தார், முதல்வர், நாடும், சுவாமிகள், அறிந்தார், பாண்டி, தேவியார், செல், பொதி, அளித்த, பணிவார், சொல்ல, விரைந்து, திருமறையோர், தொகைகள், விருப்புறு, பொங்க, மணியின், செய்யும், போந்தார், மேனி, இடங்கள், பாவை, வாழ், நண்ணும், மகள், பாலை, கைத், பொழியும், அயல், கண்டார், வாவித், கமலம், நடம், தொழுத, திருவீதி, ஆடும், யோனிகள், தன்மையர், அன்பால், நேரே, முனிவர்கள், பாடிச், கொழுந்து, சாத்தி, தமிழ்ப், வேறு, விருத்தங்கள், கரும், ஆவடு, குன்ற, தொடுத்த, மகிழும், அப்பூதி, ஏத்தித், கமுகு, நல்லூரில், கைம், திருமடத்தில், முன்னே, மகளிர், பிள்ளையாரும், வில்லியார், திருப்புகலி, அரன், எனவும், அப்பர், பொழிய, முகம், உண்டவர், தேர், சீர்த், பரிவுறு, நாள்கள், வாழ்வு, எழுத்து, சினப், கோயிலின், அவ்வினை, சிலையார், புக்கார், இப்பால், இறைஞ்ச, இறந்த, போன்று, தரும், உழந்து, வேணியர், பற்று, வினைப், அகல், மாயை, திகழும், கையில், மையல், மலர்ந்து, நாயகனார், வெகுண்டு, நகரில், யார், அருளப், பிறை, குழல், தகைய, புளகம், மலையாள், செஞ்சடை, நாவின், தலைவர், வேந்தன், துணிந்து, அன்புற, பாடலி, வீரட்டானத்து, மூளும், முறையும், அணைய, உன்னுடைய, தீர்ப்பார், கரையில், மடவார், சமணர், நெறியில், துங்க, சமயத்து, சேனர், ஒழியப், சித்த, மடுத்து, வேண்டும், அவன், விட்டார், புகன்று, ஆதலினால், அவனும், ஈசர், உரைத்தான், மீண்டு, பின்னையும், புகழ்த், கண்ட, மேலும், தொண்டரை, கொடும், வந்தது, இடர், வணங்கப், புக்க, எடுத்த, பரவி, தெருள், முறைமை, பொய்ப், கடன், அரசன், கடிது, விரை, தொல், அழித்து, மன்னவனும், திருவாயில், அவம், பண்டு, திருத்தாண்டகம், காழியர், விளங்கு, அறங்கள், நிகழ், காசினி, துகள், விளங்க, மொழிந்து, கும்பிட்டே, உண்ணும், மைம், ஒழிய, நாளின், தம்பியார், பவம், சொல்லும், மங்கை, பங்கர், திறமும், அறியாத, நந்தி, வைத்துப், வீதிப், கறைக், திருப்புகலூர், அணிவார், ஒன்றும், புல், தீம், உயிர்க்கும், சேவடிகள், புகலூரில், பரவப், இன்புற்றார், நிலைமையினால், அந்நாள், மெய்ம்மை, இயன்ற, பிரியா, அயனும், கைகள், வேண்டுவன, அளித்தும், சேர்கின்றார், உணவு, பாட்டில், காணக், கனவில், உம்மை, படிக்காசு, தமக்கும், நையும், கூர், வறுமை, போர், விம்மினார், சேவடிக், நாளின்கண், அவர்களுடன், மடத்தில், பொருப்பு, புரத்து, வேணு, சரண், பறித்து, பெற்றவர், ஏத்திக், தோன்றி, குளம், திருவீழி, மகிழ்ந்த, செக்கர், தண்ணீர்ப், ஞானப், விண்ணப்பம், கேட்டுப், ஆசில், காலம், மன்னி, பணிகின்றார், கரும்பு, வரால், கொண்டே, நல்லூர், கதிர்ச், அழிந்த, மன்னர், புரியா, ஓவாது, திருப்பதியில், உழந்தார், செயத், அமைத்து, தழல், குருத்து, கால், கொள்வார், மேவினார், அமைத்தார், திங்களூர், வீங்கு, பருவம், மிக்கு, விரவு, அணையக், சாத்திப், நிலையில், உமக்கு, எல்லாரும், சந்த, உளவோ, அகன்ற, அஞ்சாது, அவர்பால், மிசைக், பொழுதில், வைத்தார், நீத்தம், இனிய, சிவக், கொழுந்தை, குறிப்பு, குண்டிகை, கதலிக், முதல்வனார், நடுங்கி, மாடம், அகம், பாகனார், மொழியாள், பழையாறை, கரத்தார், நோய், முடுகி, ஓங்கிட, விடமும், ஆகும், புற்றிடம், நோக்கித், விண்ணின், வேதனை, மண்டு, வயிற்று, இடைப், சொல்லின், சுமந்து, தாமரை, பாடப், தளர்வு, பெருந், கின்ற, உருகு, தனிக், புகும், சார்பு, தடுமாற்றம், விடைத், தனிப்பாகர், மருங்கும், மேற், மிடற்றார், குறுகினார், பணியும், முன்னம், அருகு, யானும், மயங்கி, புற்று, இருவர்களும், தோய்ந்த, செய்தே, எடுத்துச், தொகையும், சமயத், மிக்கார், கழுக், தமிழ்த், தமைத், பணிந்த, உலகின், மகிழ்வொடும், பன்னிரண்டாம், காதலித்தார், தானம், அயில், ஆயின, மலைக், பதியும், ஆமாறு, கொடுத்தார், வைகும், குறி, தழுவக், குழைந்த, தாங்குவார், ஏந்தி, ஆராத, ஆகச், தக்க, ஆயினார், தொண்டை, இறைஞ்சும், கச்சி, விருப்பினோடு, ஒழியத், தகும், தொடர்ந்த, காதலனார், நேர்ந்த, வருவார், மேனிப், பெற்றுத், விடுத்தான், பொலிந்து, அடைவும், பொங்கும், வாதில், நின்றவரை, விருத்தம், பூந், கண்டேன், நுதலார், அரியார், சிவிகையினைத், மான், எரித்தார், அங்கணர், ஆலவாய், மாயப், ஆர்க்கும், குளிர், மதியம், மலர்த், தாள்கள், மாதர், தெளிந்து, சிந்தி, உறும், உறுப்பு, விருப்பொடும், வருந்தி, மெய்த்தவர், இரவும், எய்துவார், பகல், மேலாம், அறிய, அப்பதி, துணையொடும், வெள்ளி, திருவையாறு, பொய்கையில், அண்ணலார், மொழியால், அருளிய, பொய்கை, நிற்கும், வரையின், உறத், பொன்னின், புனைந்த, பொலிவினொடும், நிகழ்ந்த, எய்தியது, அரிதில், விரகர், நுதல், திண், துன்னி, வாய், அணியார், அல்லால், தழைத்த, சூடும், காட்சி, இலரால், இருப்போம், போனார், எய்தப், என்பு, ஒலியும், இருவர், பலர், இருக்கும், போய்ச், மிகும், சொல்லால், கேண்மையினார், குறுந்தொகை, முகில், மறைக், புகலிக், இயல்பு, புக்குத், திருக்காப்பு, துன்று, இதனை, வேதம், தொடுத்து, யாவர்க்கும், வணங்குவார், துதி, துறந்து, கூடக், கெடில, போற்றுவார், இளைத்து, புரிய, நம்மை, வீடு, எய்திக், எண்ண, வருத்தம், விழி, எங்கு, தவத்து, பாடல், மாதோர், அறியும், கேட்ட, நீரார், மிகவும், தண்ணீர், உகைத்தார், சீரார், எம்பிரான், சமண், வல்லார், பள்ளி, மறைந்து, காடு, சின்னம், முனிவர், திருமறைக், போற்றும், உடையேன், தாழும், வல்லமணர், அமைந்த, ஆயிரமும், ஏந்திய, செல்வன், அங்குப், ஆதரவால், பூணும், குறித்து, துருத்தி, திருமேனிப், அந்நாளில், பொடி, கண்ணும், மொழிக்கு, துதைந்த, மைஞ், இயல், நகரின், நீலம், பதிகச், வழுவில், பிரானைத், பொன்னாரும், திருவாமூர், வேலையில், நெஞ்சு, செந்தமிழின், பதிகத், மின்னார், செங்கை, அலங்கரித்தார், அன்பரும், முந்தை, யாழ், ஒன்னார், பயின்று, சடையானை, மனத்தொடு, விரவும், கலையின், தாழ், தலத்தின், முதிர, பூகம், கருணைத், நீங்க, செஞ், ஊசல், இளம், மாடத், வாணர், பொங்கத், நண்ணிய, மேவுற்ற, திருமுனிவர், கொள்ள, வேண்டி, துயரம், பாடியபின், நிலைக், உரைப்பத், முதல்வன், செந், சங்கரனை, திருவிருத்தம், கமழும், துறையும், வண்தமிழ், கவன்று, அணங்கு, பொழியத், பாடுதலும், அறியாமே, விடையின், பொழிந்து, அந்தணர், விரி, சிறப்பத், சமயப், மொழிவார், எளியானை, அடியவருக்கு, பரிவால், தொழுவார், வஞ்சம், தன்னுடைய, கருணைப், வளத், உலகும், அதனால், புவி, பாலிக்கும், ஏறிட, அடிசில், தொடர்ந்து, முதலா, பதியில், அனைத்து, அமணர்கள், கருத்தில், புலன், அன்புறு, வீரட்டர், மூவிலைச், விட்ட, வகைத், ஈண்டி, சிறை, நிலத்தில், மருவு, முகிழ்த்த, வருந்திய, சிந்தையர், வேலை, கொன்று, அரசை, இலம், வென்று, செப்ப, சாந்து, இசைப்பார், களிற்று, சுற்றிய, நாங்கள், வேடத்தால், களிற்றை, அழிந்து, அடியவர், கடக், கிளை, கிளர், மாந்தர், அதற்பின், பெருமானை, ஏறும், சொன்ன, பொருவில், துன், முடிவில், மாடு, தாளில், உய்யப், தாவில், போதும், தொண்டனார், மாக்கள், பாசமும், வருந், இன்ன, பற்றி, அளிக்கும், அஞ்செழுத்து, பெறும், தானும், தொழும், உணர்வும், வழுவாத, ஆவது, பாதிரிப், செப்புவார், இவன், இருப்ப, அற்ற, சிறப்பின், போகப், புகை, அழித்துத், தன்னைச், நிலையால், நாடிய, மேன்மை, நங்கள், செற்ற, முடிக்கும், தொழிலோர், ஏகிய, தன்மையில், அஞ்செழுத்தும், துணை, வித்தார், முற்றி, பன்னு, அவருடன், மன்னவன், பதிகளிலும், குணம், தருவார், கழிந்து, தருவானை, முன்னாள், மொழிந்த, காணாமே, ஒருவாறு, அமுதை, கசிந்து, ஆற்ற, வேல், உள்ளக், கரங்கள், அழைத்துக், அப்பரே, அமர், பீலியும், பழுதில், உயிரும், ஈசனை, உருகத், திருப்பதியின், போந்தே, ஒழியாத, பொறி, திருமுலைப், உய்ந்து, செழு, உருகப், செஞ்சடைக், முற்றத்து, அதிசயமாம், முழு, அடியார்கள், மலர்க், அழுந்தினார், மண்டி, பெற்றுப், கவலையினால், வாவி, உண்ட, அடைந்தேன், காழி, சீர்த்தி, கருத்து, திருவடி, மைத், மிடற்றர், வாயால், இலாத, வளர்ந்து, பத்தி, கேட்டார், கேண்மை, அறியா, எந்தையும், விரும்பிய, தொறும், உயிரோடு, இயம்பி, பொன்னிக், திருச், அந்த, கரையும், நீக்கி, பேணி, தோணி, திலக, ஓங்கும், ஒழியா, புவனம், வதியார், யோடும், இன்பம், வயிற்றின், ஒருவர், வார்த்தை, கன்றும், அயர்வு, உங்கள், கேட்டலுமே, மாசு, தலம், எவ்வாறு, வண்டு, காட்ட, பணிய, தமிழால், வழுவாமல், வேந்தற்கு, சிறு, திருமறை, செஞ்சொல், வனம், செறிவில், பிறந்து, குயில், கூவும், பொலி, அவரோடும், திரைக், நண்ணித், குலமும், பொரு, அலகு, இருந்தான், உடையவர், பேணும், போந்த, பிறவிப், நெல், ஆடுகின்ற, பரக்கும், பேசிக், கரசரும், தில்லை, சிந்தையில், கும்பிட்டுக், நேசம், போதுவார், அரியவர், உரைப்பார், வீழ்ந்து, பொலிவுறு, திருவடிக், தொழில், தம்பிரான், கமழ், அரவு, மெய்யில், பிறந்தார், தமைக், இன்புறு, இருண்ட, கொடியார், கற்றை, மனைவியார், போலும், தன்னை, பணித்தார், காதலோடும், நிலையாமை, கேட்டலும், மொழிந்தார், போதில், அம்பலத்து, அவர்தம், நின்றவர், எய்தும், நீங்கி, பிரியாத, மீள்வார், மனைப், வீரட்டம், புனித, கும்பிடும், புரை, உய்யும், அணிந்து, பேறு, கடும், இருளும், அகத்து, புனை, நேரிசை, ஏற்ற, முன்றின், கூடிய, ஆகிப், பயந்த, கயிலைக், உந்து, வெயில், வெம், தழைப்ப, அடைந்து

ஞாதி்செவிவெகா
     
௰௧
௰௨ ௰௩ ௰௪ ௰௫ ௰௬ ௰௭ ௰௮
௰௯ ௨௰ ௨௧ ௨௨ ௨௩ ௨௪ ௨௫
௨௬ ௨௭ ௨௮ ௨௯ ௩௰