பத்தாம் திருமுறை - திருமந்திரம் - ஆறாம் தந்திரம்


தேட‌ல் தொட‌ர்பான தகவ‌ல்க‌ள்:
பத்தாம் திருமுறை - திருமந்திரம் - ஆறாம் தந்திரம் , தானே, திருவடி, மாமே, வைத்த, ஞானஞ், ஞானம், வாறே, வேடம், சுத்த, செய்வார், லாமே, தவத்திடை, விளைவறி, போதே, ஆறாம், குருவே, மோனங்கை, சிவமான, ஞானந், நந்தி, வாரே, சிவஞானி, அவ்வுல, னாமே, வாமே, முத்திரை, ரேறி, தந்திரம், கத்தே, சித்தஞ், குருடுங், திருமுறை, கண்டேன், எம்மிறை, சிவனரு, தோர்வேடம், ஈசன், வாறும், நந்தியே, பிறப்பினை, யாரே, தத்துவ, சாதக, மாட்டார், தவம்வேண்டா, நாடி, அண்ணல், சமாதிகை, இல்லை, வார்பண்டை, பிறவி, சிவனருள், தாரே, இன்பப், தாமே, திரிவர், உழவன், வேண்டாஞ், யாமே, குருவினைக், ஆர்த்த, ளிற்பெருந், பிரானரு, உண்டெனில், பிரானருள், குழக்கன்று, பவத்திடை, தவரே, சிவகதி, தவஞ்செய்து, நந்தியை, கொடுக்கும், தமிழ்மண், கூடினாற், யாதவர், செய்தவர், வேண்டாம், பொய்த்தவஞ், சிவவேடத், குருட்டினை, கொள்ளார், ஞானத்தின், ரலாதார், பூண்டும், சாதனம், அடியா, தறியார், வாளர், ஞானத்த, வேட்கை, பாதமே, அடிவைத்த, சீடனே, வழியறி, சற்சீட, இச்சை, ஏதமில், சிவயோகி, வடிவாம், சிவனவன், பொய்வேடம், இறைவன், ளாற்சிலர், புண்ணிய, ஞானிகள், முன்னின், மெய்வேடம், தவமிக், குண்டலங், கண்டிகை, சாதனந், காதணி, சாதன, கவரே, வேடர், அவமிக், டலம்ஐந்துந், பெத்த, மனமது, தெளியவொண், முத்தி, மன்னெய்த, காலத்துத், பின்னெய்த, வைத்ததோர், முதல்வனை, சிவானந்த, திருவருள், தானவ, சொரூபத், சொரூபங்கள், டேனே, கண்டுகொண், பெற்றேன், பிறவியை, ஏதும், வேதாந்த, முத்தியும், சற்குரு, திண்சிவ, போதமும், சித்தம், சத்தும், பத்தாம், திருமந்திரம், சிவகுரு, பத்தியும், நாதன், லார்க்கு, நண்ணும், சித்தியும், சிவனே, சித்தி, யாவையும், குருபரன், காணா, நான்கும், ஏனைய, தானென், றவனென், மறப்பில, நின்ற, ஞேயத்தை, ஞேயம், ஞேயத்தே, ஞேயத்தின், யாலே, படைத்தான், தவத்தின், செல்வம், செய்யும், மாகும், தார்க்கவன், நெருஞ்சில், நெறியில், தண்ணல், ஞாதுரு, இணையடி, கழலார், ஆதிப், முடிமன்ன, ணாதே, சோதி, சிவமாதல், கொண்டு, சிவமாக்கி, கேட்கின், றாரே, மாவதுந், சுந்தர, எந்தை, முன்னை, மிரண்டும், புலன்வழி, போகாமல், சிந்தை

ஞாதி்செவிவெகா
         
௰௧ ௰௨ ௰௩ ௰௪ ௰௫ ௰௬
௰௭ ௰௮ ௰௯ ௨௰ ௨௧ ௨௨ ௨௩
௨௪ ௨௫ ௨௬ ௨௭ ௨௮ ௨௯ ௩௰
௩௧